62.6 F
Westminster, US
Wednesday, March 20, 2019

TT Trump muốn NATO tăng ngân sách quốc phòng