X

Lễ kiến tạo Mạn Đà La Mật Tông lần đầu tại Little Saigon

Video phóng sự Lễ kiến tạo Mạn Đà La Mật Tông lần đầu tại Little Saigon

Hòa Thượng Geshe Tsewang Dorje dẫn đầu tăng đoàn truyền thừa Ngari cử hành lễ kiến tạo mạn đà la cát Kalachakra (Pháp Thời Luân) lúc 10 giờ sáng Thứ Tư tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.
Tăng đoàn từ Ấn Độ đến, sau đó phối hợp với một vị khách mời đặc biệt là Hòa Thượng “Phật sống” Thupten Tulku Rinpoche, người chủ tọa buổi lễ tẩy uế, thanh tịnh hóa pháp hội. Đây là một nghi thức quan trọng trước khi kiến tạo Mạn Đà La.