Biểu tình khắp nước Mỹ yêu cầu TT Donald Trump công khai thuế

Protestors take part in the "Tax March" calling on US President Donald Trump to release his tax records in Los Angeles, California on April 15, 2017. / AFP PHOTO / Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/Getty Images)
Các nhà hoạt động tại các thành phố trên cả nước đang diễu hành biểu tình để kêu gọi Tổng thống Donald Trump công khai bản khai thuế của mình.vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại Thành phố New York.
WASHINGTON, DC - APRIL 15: Tax Day demonstrators march away from the U.S. Capitol April 15, 2017 in Washington, DC. Activists gathered in cities nationwide to demand President Donald Trump release his tax returns. (Photo by Aaron P. Bernstein/Getty Images)
Những người biểu tình vào Ngày Thuế diễu hành từ quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại Washington, DC.
WASHINGTON, DC - APRIL 15: A protestor dressed as President Donald Trump stands outside the Trump International Hotel April 15, 2017 in Washington, DC. Activists gathered in cities nationwide to demand President Donald Trump release his tax returns. (Photo by Aaron P. Bernstein/Getty Images)
Một người phản đối đeo mặt nạ và ăn mặc như Tổng thống Donald Trump đứng bên ngoài khách sạn quốc tế Trump 15 tháng 4 năm 2017 tại Washington, DC.
Protestors pass near of Trump Tower during the Nation wide "Tax March" on April 15, 2017 in New York. / AFP PHOTO / KENA BETANCUR (Photo credit should read KENA BETANCUR/AFP/Getty Images)
Những người biểu tình vượt qua gần Trump Tower trong “Tháng thuế ‘toàn quốc vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại New York.
A man holds up a sign showing President Donald Trump kissing Russian President Vladimir Putin at a rally where Trump supporters and anti-Trump protesters clashed in Berkeley, California on April 15, 2017. Hundreds of people with opposing opinions on President Donald Trump threw stones, lit fires, tossed explosives and tear gas and attacked each other with makeshift weapons as police stood by. / AFP PHOTO / Josh Edelson (Photo credit should read JOSH EDELSON/AFP/Getty Images)
Một người đàn ông cầm bảng hiệu cho thấy hình Tổng thống Donald Trump đang hôn Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc mít tinh, nơi những người biểu tình chống Trump và ủng hộ xung đột tại Berkeley, California vào ngày 15 tháng 4 năm 2017.
Protestors take part in the "Tax March" to call on US President Donald Trump to release his tax records in Los Angeles, California on April 15, 2017. / AFP PHOTO / Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/Getty Images)
Những người biểu tình tham gia ‘Tax March’ để kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công khai hồ sơ thuế của mình tại Los Angeles, California vào ngày 15 tháng 4 năm 2017
Protestors pass near of Trump Tower during the Nation wide "Tax March" on April 15, 2017 in New York. / AFP PHOTO / KENA BETANCUR (Photo credit should read KENA BETANCUR/AFP/Getty Images)
Tấm bảng lên án Tổng thống Nga Putin và chú puppet Donald Trump.
A man gets hit over the head with a Trump flag as multiple fights break out between Trump supporters and anti-Trump protesters in Berkeley, California on April 15, 2017. Hundreds of people with opposing opinions on President Donald Trump threw stones, lit fires, tossed explosives and tear gas and attacked each other with makeshift weapons as police stood by. / AFP PHOTO / Josh Edelson (Photo credit should read JOSH EDELSON/AFP/Getty Images)
Bạo động đã xảy ra khi hàng trăm người có ý kiến phản đối Tổng thống Donald Trump. Một người đàn ông được đánh trúng đầu bằng một lá cờ Trump khi nhiều người biểu tình chống lại Trump ở Berkeley, California vào ngày 15 tháng 4 năm 2017.
Protestors take part in the "Tax March" to call on US President Donald Trump to release his tax records in Los Angeles, California on April 15, 2017. / AFP PHOTO / Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/Getty Images)
Tại Los Angeles những người biểu tình tham gia ‘Tax March’ ngày càng nhiều và có nhiều nguy cơ xung đột hơn ( Hình ảnh : Getty Images )

  • Hòa Bình

    Xưa nay tổng thống nào ở Mỹ cũng có khai thuế đàng hoàng, còn ông Trump thì không chịu công khai, tức là có bí ẩn không trong sạch rồi? Tôi thật tình tri ơn và thương yêu mấy ông tỷ phú như Bill Gates và Warren Buffett, v.v Họ thành thật khai thuế và hết lòng giúp đỡ nhân loại trên thế giới, mà họ không thích kể ơn, họ thật đáng kính trọng như thánh và nên noi gương học tập. Nhân dân nước Mỹ cũng phải nên cải thiện ôn hòa hơn, tôi thấy đám nầy biểu tình hung dữ ghê sợ quá cũng không nên nữa.