X

Giải quyết vấn đề của con em bằng sự đồng thuận (2/2)

Giải quyết vấn đề của các em bằng sự đồng thuận

Đôi khi cha mẹ quá lo lắng vì những hoạt động khác của các em ở trường ngoài việc học tập.Cha mẹ nên thảo luận với các em những lo lắng và khó khăn của mình, đồng thời cũng phân tích để tìm ra hướng giải quyết những khó khăn của các em. Cả đôi bên cùng trao đổi thông tin cởi mở để hiểu biết nhau và đưa ra một hướng giải quyết đồng thuận.
Nên nhớ rằng ở lứa tuổi thiếu niên, được khẳng định vai trò của mình trong các sinh hoạt hội đoàn lành mạnh ở trường là điều rất quan trọng và cần khuyến khích.