Hawaii sẽ kiện sắc lệnh di trú của Tổng Thống Trump

Các luật sư của tiểu bang Hawaii cho biết sẽ nộp đơn kiện sắc lệnh di trú mới của Tổng Thống Donald Trump