Cả trăm học sinh ở xóm chài nghèo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang không được mặc áo phao mà còn phải chen chúc nhau trên chiếc thuyền cũ để qua sông đi học mỗi ngày.