Thị trưởng Tạ Đức Trí đến dự Hội luận Cập nhập Bầu Cử

Thị trưởng Tạ Đức Trí đến dự Hội luận Cập nhập Bầu Cử