X

Làm sao truất phế tổng thống Hoa Kỳ? (1/4)

Video Giờ Giải Ảo - Làm sao truất phế tổng thống Hoa Kỳ? (phần 1)

Video Giờ Giải Ảo
Làm Sao Truất Phế Tổng Thống Hoa Kỳ?

Phần 1:

  • Ông Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống năm 2016 thì một Giáo sư Harvard chuyên về Luật Hiến Pháp là Laurence Tribe đã phát biểu rằng phải truất phế Tổng thống ngay từ ngày nhậm chức. Dân biểu Maxine Waters bên đảng Dân Chủ cũng đòi truất phế ông Trump và Tháng Chín năm ngoái tuyên bố “Truất phế là những gì Quốc Hội nói ra. Chẳng có luật gì khác”. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, với đảng Dân Chủ chiếm lại đa số tại Hạ viện, liệu Tổng thống Hoa Kỳ có bị đối lập truất phế không?…

Xem tiếp phần 2
Xem tiếp phần 3
Xem tiếp phần 4

<!—Copyright label –>
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Phần 1:

  • Ông Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống năm 2016 thì một Giáo sư Harvard chuyên về Luật Hiến Pháp là Laurence Tribe đã phát biểu rằng phải truất phế Tổng thống ngay từ ngày nhậm chức. Dân biểu Maxine Waters bên đảng Dân Chủ cũng đòi truất phế ông Trump và Tháng Chín năm ngoái tuyên bố “Truất phế là những gì Quốc Hội nói ra. Chẳng có luật gì khác”. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, với đảng Dân Chủ chiếm lại đa số tại Hạ viện, liệu Tổng thống Hoa Kỳ có bị đối lập truất phế không?…