Cô giáo dạy tiếng Anh trên Youtube channel “ESL Garage” cùng với đồng nghiệp của mình, giáo sư Eric Roth, hiện đang giảng dạy tại trường đại học University of Southern California, viết cuốn sách “Compelling Conversation: Vietnamese Version” dành riêng cho người học tiếng Anh gốc Việt.

Bài liên quan: