Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 11 tháng 11, 2012)


 


Quốc Học & Ðồng Khánh Association c/o Tu Hien Trần, Irvine, CA $200


Anh em HQ ở Philadelphia do Ðài SBTN chuyển c/o O. Nguyễn Ðình Toàn, Secane, PA $6,867


Qualcomm Charitable Foundation , Princeton, NJ $500


Sung Vũ, Egg HarborTownship, NJ $100


Tu V. Lê, Albany, NY $100


Bà Dung Nguyễn, Westminster, CA $100


Ngọc Ha Ngô, Sugarland, TX $100


Do Le Xuân, Garden Grove, CA $50


Tina Võ, Westminster, CA $50


Nguyễn Thị Ngọc Hội, Reseda, CA $50


Nguyễn Thị Lựu, Reseda, CA $20


Lan Ngọc Trang Ðỗ, Anaheim, CA $50


Anh Vũ, Westminster, CA $100


Lê Trương, Garden Grove, CA $40


Alex Nguyễn, Ontario, CA $20


Wessel Day Spa, Paso Robles, CA $25


Ðinh Nguyễn, Midway City, CA $20


Tuấn Văn Nguyễn, Arlington, VA $10 (còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” kỳ 6:


 


Dat M. Lê, Fountain Valley, CA $1,000


eBay Matching Gifts Program, Princeton, NJ $500


Ô. Nguyễn Ngọc Phước, CAN $200


Cac Ðặng (Van Ðặng), Winooski, VT $100


Hồ Việt Tân, Norcross, GA $100


Qui Văn Nguyễn, Chantilly, VA $100


Mimosa Nguyễn, Baldwin Park, CA $100


KQ Qui K. Trần, (PÐ Trực Thăng 211 Thần Chùy SÐ4KQ), Ann Arbor, MI $100


Canh Nguyễn, Broken Arrow, OK $100


Theresa Nguyễn, Irvine, CA $100


Ngô Nghi, Roanoke, VA $100


Lien Nguyễn, Baltimore, MD $100


Duyên Lâm, Edensor Park, AUS $200 (để giúp 2 TPB cô bảo trợ: Ðinh V. Tiệp, Phạm V. Ðài)


Sương N. Võ, Dallas, TX $50


Tuan A. Phan, Highland, CA $50


Hong Thanh Nguyễn, Santa Ana, CA $50


Phong H. Thạch, Sacramento, CA $50


ÔB. Tươc Nguyễn & Bội Phương, Irvine, CA $100


Thiên Hương, Garden Grove, CA $500


Phúc Q. Ngô, Gretna, LA $200


Thiên Hương T. Huỳnh, East Haven, CT $200


Bác Sĩ Võ Ðình Hữu, Pomona, CA $250


Tho & Be Trần, San Diego, CA $200


Nguyệt Bình (Budget Cleaners), Westminster, CA $200


Hanh Ðỗ, Monterey Park, CA $200


Hung Bùi, Midland, TX $300


Cẩm N. Võ (HQ), Braintree, MA $200


Hung Le & Thuy Ho, Petersburg, FL $200


Harry H. Trần, Ontario, CA $200


Kim Ðinh, Lakewood Ranch, FL $200


Quỳnh Nguyễn, Irvine, CA $200


Que Nguyễn (Phương Hồng Quế), Fountain Valley, CA $300


Lan Nguyễn (Taste of Saigon), Duluth, GA $200


Minh T. Hồ, Tustin, CA $200


Tước Nguyễn, Leesburg, FL $300


Minh Tiên Nguyễn, Garden Grove, CA $300


Nguyễn Hữu Hải, Amelia, LA $200


Thuy Lê, Manassas, VA $200


Qui V. Võ, Portland, OR $300


Hue Ngọc Lê, Raleigh, NC $250 (gồm Hue Ngọc Lê $100, Nguyễn Thị Cẩm Tú $100,


Cụ Bà Mè Thị Lương $50)


Oriental Welding & Iron Work, Westminster, CA $200


Tuan Kim P. Bùi, San Diego, CA $200


Minh Từ, Berkeley, GA $250


Bà Nguyễn Ðình Dậu, Fairfax, VA $100


Dau & Lan Nguyễn, Garden Grove, CA $100


Phạm Thị Tuyết Lê, Pomona, CA $120


Tony Trương, Los Angeles, CA $100


Thien Nguyễn, Stockton, CA $120


Christopher Phạm, Sacramento, CA $100


Sang Phạm (Cựu SVSQ Trừ Bị K1/70 Nha Trang), Houston, TX $100


Tạ Khiết, Fountain Valley, CA $100


Hiep Q. Vũ, Kent, WA $100


Nghi Văn Phạm, c/o Sương Phạm, San Diego, CA $100


Thanh Văn Huỳnh, West Palm Beach, FL $100


Minh Lam, Santa Ana, CA $100 (gồm Minh Lam $50, Phục Ngô $50)


Phan Thanh Dung, Riviera Beach, FL $100 (còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Ðình, Ninh Thuận, Sq:201.808. Gãy tay phải.


Huỳnh Thanh Liễu, Bình Ðịnh, Sq:416.526. Cụt chân phải.


Dương Nhựt, Bình Thuận, Sq:187.653. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Mỹ, Bình Ðịnh, Sq:723.516. Cụt chân trái.


Nguyễn Bá Tể, Bình Ðịnh, Sq:412.841. Gãy chân trái.


Nguyễn Phải, Khánh Hòa, Sq:465.863. Cụt bàn chân trái.


Nguyễn Văn Châu, Bình Ðịnh, CLQ Sq:205.160. Bị thương ở đầu gối trái.


Trần Trọng Khoa, Lâm Ðồng, Sq: 202.868. Gãy tay trái.


Dương Văn Vinh, Lâm Ðồng, Sq: 203.991. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Sao, Daklak, Sq: 810.262. Cụt chân trái.


Trần Rớt, Dalat, Sq: 405.094. Cụt tay phải.


K’Ðông, Lâm Ðồng, Sq: 70?.561. Cụt chân phải.


Ksor Plung, Lâm Ðồng, Sq: 127.832. Cụt chân trái.


Lê Có, Lâm Ðồng, Sq:150.632. Cụt tay phải. Bị thương ở bụng.


Bùi Hưởng, Lâm Ðồng, Sq: 100.775. Bị thương ở mặt, bụng.


Nguyễn Trân, Daklak, Sq: 130.005. Gãy chân trái. Bị thương ở bụng, mặt.


Lê Mỹ Thành, Daklak, Sq: 326.464. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Nguyễn Mót, Lâm Ðồng, Sq: 202.736. Gãy tay trái. Mù 1 mắt.


Ðặng Thế Cao, Lâm Ðồng, Sq: 302.739. Gãy 2 xương chân. Bị thương ở vai.


Thái Hữu Di, Daklak, Sq: 405.643. Liệt bán thân dưới.


Nguyễn A, Lâm Ðồng, Sq: 216.981. Ðiếc.


Lê Quang Hiền, Lâm Ðồng, Sq: 202.074. Liệt tay trái.


Hoàng Sáng, Lâm Ðồng, Sq: 201.368. Liệt tay trái. Mù mắt trái.


Trần Cuộc, Daklak, Sq: 118.303. Cụt chân trái.


Hồ Ðảng, Daklak, Sq: 112.514. Bị thương ở mặt. Mù mắt phải.


Nguyễn Văn Bông, Lâm Ðồng, Sq: 214.355. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Nguyễn Nhứt, Lâm Ðồng, Sq: 105.938. Cụt chân phải.


Ðoàn Văn Huấn, Daklak, Sq: 138.462. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Ðức, Lâm Ðồng, Sq: 409.511. Cụt chân phải.


Nguyễn Hữu Thân, Daklak, Sq: 207.002. Cụt chân trái.


Trá Quyền, Lâm Ðồng, Sq: 118.052. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Niếu, Lâm Ðồng, Sq: 719.621. Mù mắt trái.


Tô Khải, Daklak, Sq: 120.469. Cụt tay phải.


Lê Thuấn, Lâm Ðồng, Sq: 534.471. Cụt chân phải.


Trần Văn Thắng, Daklak, Sq: 208.968. MDVV 50%.


Nguyễn Ðộ (Lưỡng), Daklak, Sq: 466.808. Cụt chân trái.


Nguyễn Mân, Lâm Ðồng, Sq: 204.515. Cụt chân trái.


Trần Hiếu Nghĩa, Daklak, Sq: 746.854. Cụt tay trái.


Ðinh Văn Hiệp, Daklak, Sq: 410.957. Cụt chân trái.


Trần Văn An, Lâm Ðồng, Sq: 204.287. Mù mắt phải, mờ mắt trái.


Trần Văn Quang, Gia Lai, Sq: 211.727. Cụt chân trái.


Trần Trọng Tồn, Gia Lai, Sq: 701.022. Liệt tay chân phải.


Nguyễn Xuân Cát, Daklak, Sq: 435.429. Cụt chân trái. Bị thương ở chân phải.


Nguyễn Văn Minh, Lâm Ðồng, Sq:406.456. Cụt chân trái.


Nguyễn Dỏng, Daklak, Sq:400.988. Mù mắt trái.


Nguyễn Ðức Bi, Daklak, Sq:210.902. Cụt chân phải. (còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Bảy, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Quý. Tử trận năm 1969.


Trần Kim Hoa, Tiền Giang, Quả phụ Cố TU Nguyễn Thanh Tròn. Tử trận năm 1972.


Phan Thị Gõ, Bến Tre, Quả phụ Cố B1 ÐPQ Cao Văn Chí. Tử trận năm 1971.


Nguyễn T.Thu Thanh, Bà Rịa-V.T, Quả phụ Cố TU CLQ Nguyễn Viết Hưng. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Xinh, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố NQ Trần Văn Cúc. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Út, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS CLQ Nguyễn Văn A. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Hải, Bình Phước, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Châu. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Tân, Tây Ninh, Quả phụ Cố TU CLQ Nguyễn Kim Bằng. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Thu, Daklak, Quả phụ Cố NQ Trần Xuân Nghĩa. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Nguyệt, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố TS CLQ Nguyễn Tấn Sinh. Tử trận năm 1972.


Bùi Thị Niên, Saigon, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Cường. Từ trần năm 2007.


Nguyễn Thị Nguơn, Saigon, Quả phụ Cố TS Nguyễn Quang Hòa. Từ trần năm 1983.


Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố ÐU Ngô Viết Long. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Thị Lực, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS ÐPQ Hồ Tác Phán. Tử trận năm 1971.


Võ Thị Tài, Tiền Giang, Quả phụ Cố B1CLQ Nguyễn Văn Hoành. Tử trận năm 1964.


Trương Thị Thẻo, Khánh Hòa, Quả phụ Cố Lê Ðiển. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Văn Lời, Ðồng Tháp, Tổ phụ Cố HS1 Nguyễn Tấn Miên. Tử trận năm 1972.


Huỳnh Thị Muôi, Saigon, Quả phụ Cố CSQG Trần Văn Tươi. Tử trận năm 1974.


Ðặng Thị Tòng, Saigon, Quả phụ Cố TS Phan Văn Quân. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Cương, Saigon. Quả phụ Cố ThS TPB Trần Văn Lượng. Từ trần năm 2002.


Lê Thị Xuân Mai, Saigon, Quả phụ Cố ChU Nguyễn Ðình Phùng. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Lợi, Saigon, Mẹ Cố Nguyễn Minh Miên. Tử trận năm 1975.


Trần Thị Lữ, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố CSQG Nguyễn Tinh. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Bộ, Khánh Hòa, Quả phụ Cố ??? Tử trận năm 1972.


Ngô Thị Kim Hằng, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố ThS Bùi Văn Cư. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Thảo, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 NQ Lê Văn Hải. Tử trận năm 1971.


Ðoàn Thị Ðơn, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Ðối. Tử trận năm 1974.


Thái Thị Bông, Saigon, Quả phụ Cố TS Ðặng Văn Tốt. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Thiên, Bình Thuận, Quả phụ Cố HQ Nguyễn Văn Học. Tử trận năm 1966.


Hoàng Thị Gái, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Xuân Tinh. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Nhung, Bình Phước, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Bình. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Lan, Saigon, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Ðỏ. Tử trận năm 1973.


Huỳnh Văn Ðiệp, Tây Ninh, Tổ phụ Cố HS1 Trương Văn Nhung. Tử trận năm 1968.


Phan Thị Thuận, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố HS CLQ Ðặng Bộ. Tử trận năm 1972.


Phạm Thị Kim Loan, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Diễn. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Nhỏ, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố NQ Trần Rến. Tử trận năm 1968.


Trần Thị Hòa, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố B1 Lê Cáp. Tử trận năm 1969.


Huỳnh Thị Sang, Saigon, Quả phụ Cố TrU Nguyễn Thanh Liêm. Tử trận năm 1972.


(còn tiếp)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Góc chiến trường xưa: Ngày ta bỏ núi

Chúng tôi đã không bỏ nhau. Theo chân nhau, chúng tôi đã ngã xuống, từng ngày. Máu chúng tôi đã tưới đẫm từng ngọn đồi, từng đoạn đường...

Góc nhìn của người lính cũ: Điệu boléro thăng tiến nhờ các anh lính VNCH

Đại đa số lính VNCH thường nghe chương trình Dạ Lan mỗi đêm. Gần như đêm nào chúng tôi cũng đợi nghe cho vơi bớt nỗi buồn xa nhà...

Trại ‘cải tạo’ của CSVN sau năm 1975

Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch giải thoát tù “cải tạo” Việt Nam để họ được sang sinh sống và đoàn tụ tại Hoa Kỳ là một vấn đề của lương tâm.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ, ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019.

Góc nhìn của người lính cũ: Rút quân

Trước thềm Giáng Sinh và năm mới 2019, Tổng Thống Donald Trump đột ngột tuyên bố rút quân Hoa Kỳ tại Syria, làm sửng sốt hầu như mọi người.

Một ngày lính, một đời lính và những nấm mồ

Sáng sớm còn mơ màng giấc ngủ/ Ðạn pháo rít qua đầu/ Ta thấy ta vụt nhào xuống hố/Lỗ hố nông đào vội chiều qua.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Góc nhìn của người lính cũ: Nhìn lại năm qua

Năm 2018 vừa chấm dứt, thử nhìn lại những biến động trên thế giới nhân dịp đầu năm để những người lính cũ chúng ta thử dự đoán một năm mới thế nào.

Ân tình bạn cũ

Hôm nay tôi trở lại Cali sau mười năm để thăm bạn cũ. Tôi ít đến nơi nầy dù là một snowbird, loài chim tuyết, khi mùa Đông đến thì đi tìm nắng ấm ở phía Nam.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 17 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ và danh sách TPBVNCH đã được giúp đỡ.