Nhịp cầu yêu thương (0702/2012)


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 29 tháng 1, 2012)


 


Ân nhân ủng hộ TPB (bỏ vào thùng tại gian hàng của hội) trong Hội chợ Tết Nhâm Thìn do THSV tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 1, 2012 tại Garden Grove, Nam Cali: $3,693.36


Nhật Chấn, Garden Grove, CA $100


Thuận Dương, Houston, TX $5


IBM Employee Charitable Contribution Campaign, Endicolt, NY $10


John Tạ, Laguna Niguel, CA $500


Danny Nguyễn, Piscataway, NJ $100


Tinh Ðỗ (River Oaks Nails & Spa), Houston, TX $100


Bà Trung Nguyễn, Houston, TX $100


Hoàng Thu Nguyễn, Oklahoma City, OK $50


Tuan Vũ, Sylmar, CA $50


Tho Văn Phạm, Oklahoma City, OK $50


Van Thanh Hoàng, Santa Ana, CA $20


Cô Sương N. Võ, Dallas, TX $50


Giao Q. Nguyễn, Montclair, CA $50


Chêu Hoàng, Westminster, CA $20


Stephen Ðặng, Houston, TX $30


Helen Trương Blizin, Laguna Niguel, CA $50


 


Danh sách ân nhân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ V


 


Binh Trương, Lutz, FL $50


Tracey T. Ngô, Anaheim, CA $100


Cô Liên Phạm, Melbourne, FL, $100


Phương Hồng Nguyễn, $70


Tiền Kim Nguyễn, Macedona, OH $400


Ðức Hà, Cerritos, CA $100


Ðỗ Hữu Hoàng, Marana, AZ $50


Soang Thuận Lê, Victorville, CA $200


Nail of the World, Tucson, AZ $300


Mai Victor, Lawrenceville, GA $100


Thịnh Lê, Oakland, CA $200


Thanh Vương, Clovis, CA $50


Trần Văn Chính, Cape Coral, FL $50


Dũng Hà Tâm, Silver Spring, MD $300


White Bear, Brownsville, MN $100


Nguyễn Phương Hoàng, Minneapolis, MN $350


GÐ Bà Tâm TX, Arlington, TX $150


Ðoàn Lữ Chất, Elmhurst, NY $100


Mỹ Lệ Phan, Columbia, SC $100


Kim Lê, Chicago, IL $50


Võ Thiện Chơn, Irvine, CA $100


Thủy Nguyễn, Westminster, CA $100


Linda Phạm, Bộ, Baton Rouge, LA $300


Phương Trần, zip code 2169?, $100


Ngọc Trương, Houston, TX $50


Pho Nguyễn, Liberal, KS $50


Hiệp Ngọc Dương, Bronx, NY $100


Hạnh M. Lê, Reseda, CA $100


Lý Quang Trần, Abbeville, LA $100


Toan Kim Hoàng, Wichita, KS $100


Trần Út, Arlington, TX $20


Ðặng Phước, San Leandro, CA $100


Ông Minh, Charleston, SC $500


Nguyễn Thị Ðài, Phoenix, AZ $50


Phạm Thị Linh Thùy, St. Louis, MO $50


Thúy Bùi, Norcross, GA $100


Diêu Lê Thanh, Bronx, NY $100


Lê Phi, $100


Mai Nguyễn, $50


Bill M. Arnold, $250


Tom Trương, $100


Nguyễn Văn Nhã, Lebanon, PA $100


Thành Nguyễn, Houston, TX $50


Paul Q. Dương, Oklahoma City, OK $100


Nhung Nguyễn, Sartell, MN $100


Nguyễn Thị Bích Liên, Fresno, CA $100


Vị ẩn danh, Santa Ana, CA $100


Nguyễn Văn Tri, zip code 92151, $100


Nguyễn Thị Lệ Dung, Palatine, IL $100


Nguyễn Ðình Ngọc, Arlington, TX $100


Hoa Ngô, Rocky Mount, NC $100


ÔB. Bùi Văn Mỹ, Brandywine, WV $100


Bình Nguyễn, Seattle, WA $700


Nguyễn Văn An, $100


Thiên Nguyễn, Chantilly, VA $100


Ðào Elynn, zip code 8234?, $50


Thái Sơn, Lanham, MD $100


Phạm Văn Tư, Charlotte, NC $200


Tony Ðỗ, Houston, TX $100


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Văn Luận, Bình Phước, TS CLQ Sq:203.813. Cụt chân phải. Bị thương ở khắp người.


Trần Văn Cu, Bình Dương, NQ Sq:E02.102. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Hồ Ðình Cẩn, Bính Phước, HS ÐPQ Sq:192.024. Cụt tay trái. Mờ 2 mắt.


Nguyễn Văn Cư, Bính Phước, B1 BÐQ Sq:200.674. Cụt chân phải.


Phan Khánh Hòa, Bình Dương, TrU CLQ Sq:150.073. Bị thương ở bụng.


Bùi Văn Long, Bình Dương, HS TQLC Sq:129.469. Cụt chân trái.


Trần Hồng Kim, Bình Dương, ChU CLQ Sq:147.830. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Vinh, Bình Dương, B2 CLQ Sq:129.253. Cụt chân phải. Gãy chân trái.


Dư Tài, Bình Dương, HQ Sq:700.988. Cụt chân trái.


Phạm Văn Tâm, Bình Dương, HS1 Nhảy Dù Sq:137.412. Cụt tay phải.


Ðỗ Thanh Tân, Bính Phước, B2 CLQ Sq:160.683. Cụt chân trái.


Phạm Văn Ðực, Bính Phước, ÐPQ Sq:774.278. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Phú, Bình Dương, HS CLQ Sq:101.589. Cụt chân phải.


Lê Văn Trung, Bính Phước, HS1 Nhảy Dù Sq:414.028. Gãy chân trái. Liệt tay trái.


Huỳnh Văn Hường, Bình Dương, BÐQ Sq:172.765. Cụt tay phải.


Phạm Xuân Hòa, Bình Dương, HS HQ Sq:231.205. Cụt tay phải.


Lê Văn Hồ, Bình Dương, TS ÐPQ Sq:309.248. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Kim Bút, Bình Dương, NQ Sq:310.543. Cụt chân phải. Gãy chân trái.


Nguyễn Huỳnh, Bính Phước, B2 CLQ Sq:181.549. Cụt chân phải.


Mai Văn Chóe, Bình Dương, B1 CLQ Sq:175.095. Cụt chân phải.


Lê Văn Rớt, Bình Dương, B1 CLQ Sq:100.034. Bị thương ở đầu.


Nguyễn Văn Hoa, Bình Dương, B2 ÐPQ Sq:411.669. Mù mắt phải, mờ mắt trái.


Nguyễn Văn Nhiệp, Bình Dương, NQ Sq:356.041. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Ðức, Bình Dương, HS ÐPQ Sq:364.553. ???


Ngô Văn Sáu, Bình Dương, HS ÐPQ Sq:105.154. Bị thương ở đầu. Liệt bán thân phải.


Nguyễn Văn Ngon, Bình Dương, B1 ÐPQ Sq:608.453. Cụt chân phải. Liệt chân trái.


Lê Hoàng Ngọc Sinh, Bình Dương, TS Nhảy Dù Sq:134.715. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Lý, Bính Phước, B1 CLQ Sq:140.069. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Sinh, Bình Dương, HS1 CLQ Sq:100.723. Bể đầu gối trái.


Trần Văn Huê, Bính Phước, B1 CLQ Sq:471.859. Bị thương ở bụng.


Nguyễn Thành, Bình Dương, B1 CLQ Sq:139.882. Bị thương ở bụng.


Lê Minh, Bính Phước, B1 ÐPQ Sq:072.323. Gãy tay phải. Bị thương ở đầu.


Nguyễn Văn Ba, Bính Phước, TS1 Nhảy Dù Sq: 105.505. Cụt tay trái.


Nguyễn Văn Hiệp, Bính Phước, TS BÐQ Sq: 105.975. Mù 1 mắt. Cụt 2 ngón tay phải.


Nguyễn Vừng, Bính Phước, HS1 CLQ Sq:200.075. Liệt tay trái. Mắt mờ.


Bùi Văn Vương, Bình Dương, TU TQLC Sq:113.010. Cụt chân trái.


Phạm Văn Hoàng, Bình Dương, HS1 CLQ Sq:133.972. Bị thương ở khắp người.


Le Thi, Bình Dương, HS1 CLQ Sq:202.996. Gãy chân trái.


Nguyễn Văn Duyên, Bình Dương, B2 CLQ Sq:677.088. Cụt chân trái.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Thị Q., Long An, Quả Phụ Cố HS1 Hồ Ngọc Hưu. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Bé, An Giang, Quả Phụ Cố B2 Võ Văn Dư. Tử trận năm 1964.


Nguyễn Thị Nghi, Ninh Thuận, Quả Phụ Cố B2 Nguyễn Ngọc Rạng. Mất tích năm 1973.


Dương Thị Thanh Hương, Ninh Thuận, Quả Phụ Cố NQ Lê Thanh Tâm. Tử trận năm 1972.


Bùi Thị Phương, Saigon, Quả Phụ Cố TrU ÐPQ Nguyễn Bá Ðương. Tử trận năm 1972.


Huỳnh Ngọc Hồng, Bến Tre, Quả Phụ Cố ÐTá ÐPQ Hồ Văn Sáng. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Minh Tâm, Saigon, Quả Phụ Cố ChU Phạm Công Minh. Mất tích năm 1972.


Nguyễn Thu Hà, Cần Thơ, Quả Phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Thắng. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Kim Nghĩa, Saigon, Quả Phụ Cố TS BK Lê Trường Thắng. Mất tích năm 19??


Bùi Thị Lam Tiên, Bình Thuận, Quả Phụ Cố CBXDNT.


Trương Thị Ngãi, Khánh Hòa, Quả Phụ Cố HS Lê Túy. Mất tích năm 1972.


Nguyễn Thị Trang, Tây Ninh, Quả Phụ Cố TS Trần Văn Sử. Tử trận năm 1975.


Lý Thị Anh, Tây Ninh, Quả Phụ Cố TS Tuỳnh Văn Nhân. Tử trận năm 1965.


Trương Thị Huệ, Ðồng Nai, Quả Phụ Cố TrU LLÐB Phạm Duy Quan. Mất tích năm 1972.


Chu Thị Khánh, Ðồng Nai, Quả Phụ Cố TS1 La Vi Dương. Tử trận năm 1967.


Vy Thị Dương, Ðồng Nai, Quả Phụ Cố TrU CLQ Trần Văn Lý. Tử trận năm 1974.


Vy Thị Quế, Ðồng Nai, Quả Phụ Cố B1 Hà Vinh Thương. Tử trận năm 1965.


Nông Thị Phát, Ðồng Nai, Quả Phụ Cố B1 Tăng Vênh Khin. Tử trận năm 1962.


Nguyễn Thị Tư, Vĩnh Long, Quả Phụ Cố B2 CLQ Võ Văn Thái. Tử trận năm 1962.


Nguyễn Thị Ðiêu, Vĩnh Long, Quả Phụ Cố B2 Nguyễn Văn Ðời. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Trứ, Cần Thơ, Quả Phụ Cố HS1 Trần Văn Lài. Tử thương năm 1964.


Trần Thị Lạc, Ninh Thuận, Quả Phụ Cố TS1 CTCT Hồ Hiếu. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Nhàn, Saigon, Quả Phụ Cố B2 ÐPQ Nguyễn Văn Tư. Tử trận năm 1970.


Hồ Thị Yên, Khánh Hòa, Quả Phụ Cố HS1 ÐPQ Võ Mộc. Mất tích năm 1973.


Nguyễn Thị Trọn, Bình Dương, Quả Phụ Cố TS CLQ Lê Văn Mít. Tử trận năm 1972.


Võ Thị Cưng, Ðồng Tháp, Quả Phụ Cố NQ Nguyễn Văn Tám. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Còn, Long An, Quả phụ Cố ThS Ðặng Chiêm. Tử trận năm 1969.


Hồ Thị Quyền, An Giang, Quả phụ Cố B2 Trương Văn Cường, Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Trung, Ninh Thuận, Quả phụ Cố HS Mai Long Tuân. Tử trận năm 1973.


Quách Thị Lạc, Tiền Giang, Quả phụ Cố B2 Huỳnh Văn Chẩn. Tử trận năm 1969.


Ðỗ Thị Tám, Saigon, Quả phụ Cố TS Phạm Văn Long. Tử trận năm 1975.


Lưu Thị Hường, Khánh Hòa, Quả phụ Cố ChU Lâm Văn Ứng. Mất năm 1975.


Nguyễn Thị Thông, Quảng Nam, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Thăng. Tử trận năm 1965.


Mai Thị Huỳnh, Tây Ninh, Quả phụ Cố NQ Võ Thành Hội. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Hà, Tiền Giang, Quả phụ Cố ÐPQ Nguyễn Hùng Mạnh. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Don, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Hằng. Tử trận năm 1972.


Phạm Thị Nà, Sông Bé, Quả phụ Cố TS Trịnh Viết Tuyên. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Mỹ, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS1 CSQG Phạm Văn Bạc. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Chức, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS CLQ Trần Văn Ðức. Tử trận năm 1969.


Chiêm Thị Út, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 BÐQ Lê Văn Be. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Liên, Tiền Giang, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Dương. Mất năm 1973.


Nguyễn Thị Duyên, Bình Thuận, Quả phụ Cố BÐQ Cao Linh. Tử trận năm 1963.


Lê Thị Xang, Saigon, Quả phụ Cố B2 BÐQ Nguyễn Văn Tàu. Tử trận năm 1963.


Ngô Thị Sáu, Vĩnh Long, Tổ phụ Cố HS1 TG Huỳnh Văn Khanh. Tử trận năm 1973.


Lê Thị Ngâu, Long An, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Tấn. Tử trận năm 1968.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Góc nhìn của người lính cũ: Những thời gian huấn nhục trong đời

Có lẽ đa phần người lính VNCH đều đã phải qua ba phần đời Huấn Nhục. Nhưng chữ Nhục ở đây trong mỗi phần đời có hơi khác nhau.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 17 Tháng Ba, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 17 Tháng Ba, 2019.

Little Saigon: Tưởng niệm 44 năm Quân Dân Cán Chính VNCH di tản khỏi Pleiku

Buổi lễ tưởng niệm 44 năm cuộc triệt thoái của Quân Dân Cán Chính VNCH ra khỏi tỉnh Pleiku (16 Tháng Ba, 1975), diễn ra vào sáng Chủ Nhật, 17 Tháng Ba, 2019, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster.

Tháng Ba, Đà Nẵng và Em – thơ Lê Tấn Dương

Ta vẫn nhớ thương về nơi ấy/ Những chiều nắng nhạt Ngũ Hành Sơn/ Nhớ đỉnh Sơn Trà trong gió lộng/ Tiếng oán than như tiếng gọi hồn.

Cái nón sắt của người lính VNCH

Cái nón sắt đề cập trong bài hát này chính là cái nón sắt được trang bị cho người lính VNCH trong nhu cầu bảo vệ sinh mạng ngoài mặt trận.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Ba, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 10 Tháng Ba, 2019.

Góc nhìn của người lính cũ: Việt Nam với Thượng Đỉnh Mỹ-Bắc Hàn

Chính quyền Việt Nam cũng khôn lanh lắm. Bám ngay cơ hội này để quảng cáo cho sự phát triển kinh tế của mình qua những khu phố ở Hà Nội...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Ba, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 3 Tháng Ba, 2019.

Tâm thư của bà quả phụ Trung Tá Lê Văn Ngôn

Tôi, quả phụ của Trung Tá Lê Văn Ngôn - tốt nghiệp Khóa 21 trường Võ Bị Ðà Lạt, có bài trần tình trong bức tâm thư trên báo Người Việt. 

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 24 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 24 Tháng Hai, 2019.