Nhịp cầu yêu thương (14/02/2012)


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 5 tháng 2, 2012)


 


Hồ Quỳnh, Irvine, CA $200


Google Matching Gifts Program, Princeton Branch, NJ $1,500


Tuan Ðặng & Lan Võ, Houston, TX $50


Hùng Q. Hoàng, Houston, TX $50


Hân Ngọc Võ, San Jose, CA $50


Bà Nghiên Phan, Toronto, CAN $100


Peter Vũ, Anaheim, CA $100


Ðinh Nguyễn & Tú Cam Lê, Midway City, CA $20


Stephen Ðặng, Houston, TX $30


Nguyễn Thị Ngọc Hội, Reseda, CA $40


Hiền Ngọc ($20), Vũ M. Lê ($20), Vị ẩn danh ($100), Oklahoma City, OK $140


Evy Thủy Lê, San Jose, CA $20


ÔB. Tiến Nguyễn, San Jose, CA $50


ÔB. Sơn Ngọc Nguyễn, Harrisburg, PA $50


 


Danh sách ân nhân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ V:


 


Nhung Mayer, Sartell, MN $100 (thay vì Nhung Nguyễn đăng kỳ trước)


Hung Dương, Houston, TX $50


Huỳnh Hoa, Morrow, GA $$100


Ðức Trần, Columbia, SC $50


Trần Văn Mừng, Santa Ana, CA $200


Ðỗ Năm, Bloomington, CA $100


Nguyễn Thị Cúc & Thuần, Menifee, CA $100


Nguyễn Dục, Orlando, FL $100


Trương Anh & Thước, Broken Arrow, OK $100


Thuận, Springfield, VA $100


ÔB. Hiếu Nguyễn, Aiken, SC $100


Hào Nguyễn, Saint Petersburg, FL $50


Mỹ Hàng, Burtonsville, MD $50


GÐ Quý Linh, Ellenwood, GA $100


Cẩn Hằng Dương, Tacoma, WA $50


Tấn Văn Lương, Leesburg, GA $100


Evit Huỳnh Trần, New Orleans, LA $200


Trần Tú Uyên, Manassas, VA $50


Trần Hà Anthony, Manassas, VA $20


Hồ Rot, Morton Grove, IL $100


Joseph Vinh, Memphis, TN $200


Nga Nguyễn, zip code 66128, $100


Ðinh Văn Dương, Portland, OR $200


Ðỗ Văn Chạc, Theodore, AL $100


Nguyễn Phan, Bronx, NY $50


Thu Lan, Walkerton, IN $100


Lý Randy, West Fargo, ND $200


Phạm Thái, Fort Worth, TX $100


Lê Thị Hảo, Champaign, IL $50


Tue Trần, Oklahoma City, OK $100


Thiện Trần, Irvine, CA $100


Văn, Garland, TX $300


Vị ẩn danh, Utica, NY $100


Minh Giao Lê, Yuma AZ $100


Quỳnh Lâm, Austin, TX $40


Viên Ngô, Antigo, WI $100


Phạm Thanh, Seattle, WA $50


Hùng Ðỗ, Placentia, CA $100


Hồng Tâm, Philadelphia, PA $20


Huỳnh Thành, Grand Rapids, MI $50


Trần Hiệp, N. El Monte, CA $100


John Lê, Seattle, WA $100


Thành Trần, Philadelphia, PA $100


Phương Nguyễn, Greenville, SC $100


Ethan Lê, Wilmington, OH $200


Ðặng Hằng, $500


Linh T. Trương, $100


Hoa Bich Phạm, $100


James Nguyễn, $100


Huyen Duy T. Ðỗ, $50


Vina Trần, $50


Dương Thị Hồ, $50


Fancy Nails, Marshall, TX $100


Ðặng Phương Anh, Benicia, CA $100


Phạm Văn Xuân, Rocky Mount, NC $50


Phạm Roger, $20


Thuy Huỳnh, $100


Nguyễn Viet Cường, $50


My Dung Mai, $100


Hai Trương, $100


Trần Văn Diep, 20983, $100


Lê Văn Sương, $50


Nguyễn Văn Sáu, $100


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Ngọc Khoa, Vĩnh Long, HS1 TG Sq:509.184. Phỏng toàn thân.


Nguyễn Văn Út, Bình Dương, CLQ Sq:143.761. Cụt chân phải.


Ðoàn Hữu Tài, Bình Dương, ChU CLQ Sq:148.928. Cụt chân phải.


Trần Tập, Bình Phước, HS1 ÐPQ Sq:264.586. Cụt chân phải.


Văn Quang Chờ, Bình Phước, B2 CLQ Sq:141.475. Mù mắt trái.


Nguyễn Văn Tuy, Bình Phước, HS1 ÐPQ Sq:321.562. Gãy chân trái.


Nguyễn Văn On, Bình Dương, B1 CLQ Sq:001.990. Cụt tay trái. Mù mắt trái.


Vũ Trọng Kỳ, Bình Dương, TS CLQ Sq:131.248. Cụt chân phải.


Lê Văn Ðể, Bình Dương, HS CLQ Sq:504.633. Cụt chân phải. Gãy chân trái.


Ðỗ Văn Phú, Bình Dương, HS ÐPQ Sq:203.593. Cụt chân trái.


Trần Vân, Quảng Nam, NQ 11 182.540. Cụt chân phải.


Ðặng Văn Thôi, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS CLQ Sq:530.511. Cụt chân phải.


Trần Minh Thìn, Bà Rịa-Vũng Tàu, CLQ Sq:140.304. Bị thương ở đầu.


Nguyễn Ðình Chi, Bà Rịa-Vũng Tàu, TS CLQ Sq:131.347. Cụt chân phải.


Phạm Văn Ngân, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS CLQ Sq:215.335. Phỏng toàn thân.


Võ Văn Bồi, Bà Rịa-Vũng Tàu, NQ Sq:304.070. mắt kém. Chấn thương sọ não.


Võ Phi Hùng, Bà Rịa-Vũng Tàu, B2 CLQ Sq:776.426. Cụt chân phải.


Nguyễn Hậu, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS HS Sq:202.726. Bị thương ở má phải.


Trần Văn Cang, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS CLQ Sq:157.044. Bị thương ở đầu. Liệt 2 chân.


Nguyễn Văn Khuyên, Bà Rịa-Vũng Tàu HS CLQ Sq:156.034. Cụt tay trái.


Cao Văn Phát, Bà Rịa-Vũng Tàu, B2 TQLC Sq:121.293. Gãy 2 tay.


Nguyễn Văn Cam, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS1 CLQ Sq:297.827. Gãy tay phải.


Lê Nguyên Tâm, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS CLQ Sq:295.495. Cụt cổ tay phải.


Nguyễn Nghị, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS1 ÐPQ Sq:202.621. Bị thương ở chân.


Hoàng Văn Thanh, Bà Rịa-Vũng Tàu, TS CLQ Sq:216.023. MDVV 80%.


Nguyễn Văn Hoa, TP Vũng Tàu, ThS TQLC Sq:121.787. MDVV 75%.


Phạm Vĩnh Bình, TP Vũng Tàu, CLQ Sq:105.441. MDVV Loại 2.


Vũ Khoán, TX Bà Rịa, TrU TG Sq:103.426. Bị thương ở ngực, còn đạn.


Nguyễn Gia Cần, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS CLQ Sq:205.611. Bị thương ở đầu, liệt cột sống.


Nguyễn Ðinh, Bà Rịa-Vũng Tàu, CLQ Sq:424.892. Bị thương ở kháp người.


Nguyễn Hữu Vinh, TP Vũng Tàu, CLQ Sq:112.123. Bị thương ở bụng.


Phạm Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TS1 CLQ Sq:203.916. Gãy tay trái. Mù mắt trái.


Nguyễn Văn Trí, TP Vũng Tàu, HS1 TQLC Sq:203.916. Cụt chân trái.


Phan Văn Thân, Bà Rịa-Vũng Tàu, B2 Nhảy Dù Sq:156.648. Gãy tay trái.


Hoàng Hoàn, Bà Rịa-Vũng Tàu, B2 CLQ Sq:201.959. Bị thương ở tay, mặt.


Nguyễn Lệ, Bà Rịa-Vũng Tàu, HS CLQ Sq:203.134. MDVV 65%.


Lê Văn Hà, Bà Rịa-Vũng Tàu, NQ Sq:380.901. MDVV Loại 2.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Tư, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TS1 Nhảy Dù Lê Hoặc. Tử trận năm 1972.


Ðinh Thị Phước, Saigon, Quả phụ Cố HS Hoàng Văn Mum. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Giả, Khánh Hòa, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Thìn. Tử trận năm 1972.


Lâm Thị Sự, Tây Ninh, Quả phụ Cố B1 Nhảy Dù Võ Văn Bé. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Hòe, Cam Ranh, Quả phụ Cố B2 TG Nguyễn Bình. Tử trận năm 1964.


Phan Thị Chỉnh, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS ÐPQ TPB Lê Hai. Mất năm 1975.


Nguyễn Thị Ẩn, Khánh Hòa, Quả phụ Cố TS Nguyễn Thành. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Bên, Khánh Hòa, Quả phụ Cố TS ÐPQ Lê An. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Ðào, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B1 BÐQ Trần Văn Ðước. Tử trận năm 1961.


Nguyễn Quang Dũng, Saigon, Con của Cố HS Nguyễn Văn Châu. Tử trận năm 1974.


Võ Búp Sen, Saigon, Quả phụ Cố HS1 Vương Ðức. Tử trận năm 1961.


Nguyễn Thị Lụt, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS Phan Tủy. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Ba, Saigon, Quả phụ Cố HS Cao Văn Thành. Tử trận năm 1974.


Tống Thị Tất, Saigon, Quả phụ Cố TS Lê Ðức Mạnh. Mất tích năm 1972.


Nguyễn Thị Ba, Saigon, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Bưng. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Tư, Saigon, Quả phụ Cố ThS1 Phan Ngô. Tử trận năm 1966.


Võ Thị Em. Saigon. Quả phụ Cố B2 Bùi Văn Ngoan. Tử trận năm 1965.


Lê Thị Năm, Saigon, Quả phụ Cố HS Nguyễn Ngọc Minh. Tử trận năm 1969.


Lê Thị Cơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố HS1 Ðinh Văn Tố. Tử trận năm 1966.


Nguyễn Thị Tý, Ðồng Nai, Quả phụ Cố CLQ Vũ Ðức Thiện. Tử trận năm 1966.


Nguyễn Thị Lồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố NQ Trần Khánh Dư. Tử trận năm 1971.


Phạm Thị Lợi, Saigon, Quả phụ Cố NQ Phạm Văn Tấn. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Lang, Saigon, Quả phụ Cố TS Nùng Hạt Nam. Tử trận năm 1968.


Ðỗ Thị Hường, Saigon, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Ngông. Tử trận năm 1968.


Lê Kim Ba, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS1 Võ Văn Quang. Mất tích năm 1974.


Nguyễn Thị Ðức, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TU Ngô Văn Lương. Tử thương năm 1969.


Lê Thị Phú, Saigon, Quả phụ Cố TU Lý Minh Thắng. Tử thương năm 1967.


Phạm Thị Lành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TS Trần Anh. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Ðẩu, Saigon, Quả phụ Cố HS Phan Văn Hòa. Mất bệnh năm 1971.


Phan Thị Mức, Long An, Quả phụ Cố NQ Lê Văn Phước. Tử trận năm 1970.


Phạm Thị Gái, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Ất. Tử trận năm 1972.


Dương Thị Liên, Cần Thơ, Quả phụ Cố B2 Hồ Văn Châm. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Ngọc, Cần Thơ, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Chính. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Mười, Saigon, Quả phụ Cố TU Trần Hữu Phú. Tử trận năm 1967.


Lê Thị Ðào, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS Nguyễn Ðức Mười. Mất tích năm 1972.


Dương Thị Thanh, An Giang, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Phước Tân. Mất tích năm 1974.


Trịnh Kim Danh, Cà Mau, Quả phụ Cố B2 Lý A Lộc. Tử trận năm 19??


Lê Thị A, Kiên Giang, Quả phụ Cố CSQG Trương Văn Sửu. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Quyên, Saigon, Quả phụ Cố ThS Nguyễn Văn Bằng. Tử trận năm 1962.


Phan Thị Chưa, An Giang, Quả phụ Cố TS1 Trần Văn Quang. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Thơm, Saigon, Quả phụ Cố HS1 Nhảy Dù Nguyễn Văn Hải. Tử trận năm 1963.


Lê Thị Bay, Cần Thơ, Tổ phụ Cố NQ Nguyễn Văn Thảo. Tử trận năm 1967.


Lê Thị Tuyết Vân, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố HS1 Lê Văn Ðường. Tử trận năm 1970.


Lê Thị Châu, Saigon, Quả phụ Cố B2 Hờ Kiêm. Tử trận năm 1968.


Lê Lẫn, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổ phụ Cố B2 Lê Phúc Nga. Tử trận năm 19??


Nguyễn Thị Huệ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Thanh Sơ. Tử trận năm 1972.


Phạm Thị Vị, Saigon, Quả phụ Cố TS ÐPQ Nguyễn Văn Quá. Tử trận năm 1966.


Bùi Thị Hiu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố HS Võ Thanh. Tử trận năm 1964.


Ung Thị Ích, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố B2 Phan Hà Lâm. Tử trận năm 1973.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 13 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 13 Tháng Giêng, 2019.

Góc chiến trường xưa: Ngày ta bỏ núi

Chúng tôi đã không bỏ nhau. Theo chân nhau, chúng tôi đã ngã xuống, từng ngày. Máu chúng tôi đã tưới đẫm từng ngọn đồi, từng đoạn đường...

Góc nhìn của người lính cũ: Điệu boléro thăng tiến nhờ các anh lính VNCH

Đại đa số lính VNCH thường nghe chương trình Dạ Lan mỗi đêm. Gần như đêm nào chúng tôi cũng đợi nghe cho vơi bớt nỗi buồn xa nhà...

Trại ‘cải tạo’ của CSVN sau năm 1975

Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch giải thoát tù “cải tạo” Việt Nam để họ được sang sinh sống và đoàn tụ tại Hoa Kỳ là một vấn đề của lương tâm.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ, ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019.

Góc nhìn của người lính cũ: Rút quân

Trước thềm Giáng Sinh và năm mới 2019, Tổng Thống Donald Trump đột ngột tuyên bố rút quân Hoa Kỳ tại Syria, làm sửng sốt hầu như mọi người.

Một ngày lính, một đời lính và những nấm mồ

Sáng sớm còn mơ màng giấc ngủ/ Ðạn pháo rít qua đầu/ Ta thấy ta vụt nhào xuống hố/Lỗ hố nông đào vội chiều qua.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Góc nhìn của người lính cũ: Nhìn lại năm qua

Năm 2018 vừa chấm dứt, thử nhìn lại những biến động trên thế giới nhân dịp đầu năm để những người lính cũ chúng ta thử dự đoán một năm mới thế nào.

Ân tình bạn cũ

Hôm nay tôi trở lại Cali sau mười năm để thăm bạn cũ. Tôi ít đến nơi nầy dù là một snowbird, loài chim tuyết, khi mùa Đông đến thì đi tìm nắng ấm ở phía Nam.