Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, SaNT.a Ana, CA 92799
Phone: (714)539-3545, (714)590-8534, (714)371-7967, (714)530-3853, (714)721-0758
Email: [email protected]; [email protected];
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu trợ TPB&QPVNCH

Ðau buồn tưởng niệm ngày Quốc Hận
Thương tiếc bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 17 tháng 4, 2017)

Thiết Nguyễn, Honolulu, HI $20
Hiền Minh Lưu & Châu Diễm Lưu, Ontario, CAN $500
Tan K. Phạm (Dian), San Diego, CSan Diego, CA $500
Ðon Cao, Wealthy Investments Inc., Pearland, TX $500
Phu D. Nguyễn, Gilbert, AZ $300
Thuyết N. Nguyễn, Orlando, FL $200
Neaf T. & Thuy Nguyễn, Anaheim, CA $200
Hop B. & Thanh Trần, Oklahoma City, OK $100
Thinh Phan, Fort Worth, TX $100
Sơn Lê, Orange, CA $100
Tiem V. & Phong Nguyễn, Bloomington, MN $100
Melina Nguyễn, Sacramento, CA $50
Hoàng Ðàm, Salt Lake City, UT $50
Nguyễn Thị Ngọc Hội, c/o Nguyễn Văn Luan, Reseda, CA $50
Vinh Văn Trần, Westminster, CA $30
Minh Trương, Orange Park, FL $20
Bà Hùng (vợ H.O.) c/o Tương Nguyễn, Hayward, CA $20

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Nguyễn Minh T. Tam & Mai Thanh, Portland, OR $200
Hà Hiếu (c/o Bà Hà Văn Viết), N. Charleston, SC $200
Nguyễn Mai, $200
Người Lính Phi Ðoàn Hắc Long 819, $200
Phan Khiết, $200
Trương Phước(cho 2 lần), $200
Dương Ðức Cường, $200
Châu Thái, $200
Nguyễn Peter, $150
Nguyễn Trường, $150
Nguyễn Trương (?), $150
Nguyễn Nam, $150
Nguyễn Hữu lợi, $150
Ðoàn Văn Tuấn, $150
Ngô Quang Huy, $150
ÔB. Nguyễn Thái Ðàm, $150
Trần Linh, $150
Ðoàn Văn Tuấn, $150
Vũ Thịnh, $100
Huỳnh Oanh, $100
Phạm Thiện & Lê John, Seattle, WA $100
Lê Bình, Lynnwood, WA $100
Hồ Ðường, $100
Võ Linh $100
Nguyễn Hưng, FL$100
Lan Kable, $100
Doan Ngo, Portland, OR $100
Lưu Loan, $100
ÔB. Võ Bill, $100
Mai Văn Thuần, Centreville, VA $100
Võ Linh $100
Lê Vân, $100
Trần Hoàng, $100
Patten Tuyet P., Rosemead, CA $100
Trương Phước (cho 2 lần ), $100
Phạm Hiền, $100
Nguyễn An Vinh, La Crescenta, CA $100
Huynh Phan, $100
Nguyễn Quang, $100
Mai Ðat, Fresno, CA $100
Nguyễn Vương, $100
Nguyễn Manh, $100
Lê Thong, $100
Phan Mạnh Ðức, Ft. Worth, TX $100
Bui xuan Thọ, Baltimore, MD $100
Ðặng Ðình Tùng, $100
Trần Liên Quang, $100
Trần Ðình Kính, $100
Nguyễn Phước, $100
Vũ Ðăng Khoa, $100
Nguyễn Thanh Trần, Greensboro, NC $100
Bùi Xuân Thọ, $100
Hoàng Kim Toán, $100
Nguyễn Hiếu, Aiken, SC $100
Võ Ðình Huê, $100
Bà Tạ Ðàm, Arlington, TX $100
Nguyễn Pham Xuân, $100
Lê Văn, $100
Nguyễn Văn Thach, $100
Hồng Bảo Toàn, Canada $100
Lê Tâm, $100 (còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Ðặng Thị Thơm, Saigon, Quả phụ Cố TS Mai Văn Lợi SQ:36/155.229. Tử trận 13/06/70
Lê Thị Vân, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Ðoi SQ:???. Tử trận 06/02/67
Trương Thị Hoa, Vùng Tàu, Quả phụ Cố CSQG Nguyễn Văn Ðại SQ:???. Tử trận 05/03/75
Nguyễn Thị Binh, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố HS Nguyễn Nợ SQ:53/406.374. Tử trận 17/06/70
Nguyễn Thị Ba, Long An Quả phụ Cố NQ Dương Văn Xướng SQ:345.062. Tử trận 27/01/73
Trịnh Thị Tuyết Nga, Phú Yên, Quả phụ Cố B2 Phạm Nhơn Quy SQ:222.613. Tử trận 28/08/67
Hà Thị Y, Saigon, Tổ phụ Cố QN Dương Tỷ SQ: ??? Mất tích 30/04/75
Lê Thị Hồng, Quảng Trị, Quả phụ Cố Tổ Trưởng XDNT Trần Văn Nhỏ. Tử trận 19/02/72
Lê Thị Phi, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Sói SQ:52/111.506. Tử trận 08/12/67

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Quang Dũng (Thành), Ðà Nẵng, SQ:75/211594/BI/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Hồ Văn Lân (Cường), Quảng Nam, SQ:181203/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Xuân Sanh, Quảng Nam, SQ:70/210555/CU/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Tập, Quảng Nam, SQ:61/208234/HS Cụt chân phải.
Nguyễn Xuân Hoàng, Quảng Nam, SQ:117358/NQ. Mù mắt trái.
Trương Tấn Vinh, Quảng Nam, SQ:65/200103/B2/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Quý, Quảng Ngãi, SQ:DB: 362700/XDNT Cụt 1/3 chân trái.
Kiều Mưa, Quảng Nam, SQ:170045/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phan Gia Anh, Ðà Nẵng, SQ:75/211532 Mù mắt phải.
Lê Anh, Quảng Ngãi, SQ:58/216665/TS/ CLQ. MDVV 45%.
Ðoàn Khương, Quảng Ngãi, SQ:193220/NQ. Mù mắt phải.
Phạm Tiến Khê, Quảng Ngãi, SQ:62/100035/B2 /CLQ. Cụt 1/2 chân trái.
Trần Ngọc Hùng, Quảng Nam, SQ:48/266413/TSI/ÐPQ. MDVV 3%.
Huỳnh Quá, Quảng Ngãi, SQ:76/211836/CLQ. Cụt 1/3 chân trái, gãy chân phải.
Nguyễn Ðích, Quảng Ngãi, SQ:30/550539/B2/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Văn Sơn, Ðà Nẵng, SQ:72/600221/BTL/KQ Bị thương ở sọ não.
Lương Ngọc, Quảng Nam, SQ:33/299000/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ngô Huốn, Quảng Nam, SQ:55/697189/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Võ Văn Ðính, Quảng Nam, SQ:179545/NQ. Hư mắt phải.
Nguyễn Văn Bé, Quảng Nam, SQ:211340/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Bùi Viết Hải, Quảng Nam, SQ:135156/NQ. Cụt 1/2 chân phải.
Nguyễn Văn Ðược, Quảng Nam, SQ:33/204460/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Sâm, Quảng Ngãi, SQ:65/208903/CLQ. Cụt chân trái. Gãy bàn tay phải.
Bùi Nhiên Giả, Quảng Ngãi, SQ:123535/NQ. Cụt chân phải.
Võ Hùng Dũng, Quảng Nam, SQ:51/402185/ÐPQ. Cụt bàn chân phải.
Trần Huỳnh, Quảng Ngãi, SQ:40/568925/TS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Văn Sinh (Sơn), Quảng Ngãi, SQ:76/200400/HS/CLQ. Gẫy chân trái.
Nguyễn Nguyên, Quảng Ngãi, SQ:188574/NQ. Cụt chân trái.
Võ Ngạnh, Quảng Ngãi, SQ:62/211230/B1/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Huỳnh Tấn Sang, Quảng Ngãi, SQ:69/208152/TrU/CLQ. Bị thương ở bụng.
Cao Thanh Thủy, Quảng Nam, SQ:50/523407/B1/ÐPQ. Mù mắt phải.
Ðặng Ngọc Hà, Quảng Ngãi, SQ:70/215090/B1/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Ngô Thanh Tùng, Quảng Ngãi, SQ:56/806722/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Văn Công, Quảng Ngãi, SQ:43/609891/B1/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Huỳnh Thoảng, Quảng Nam, SQ:59/203026/CB. MDVV 30%.
Phạm Hội, Quảng Ngãi, SQ:187811/NQ. Cụt chân trái.
Lê Tấn Phước, Quảng Ngãi, SQ:73/208442/BÐQ Cụt cổ chân trái.
Nguyễn Hy, Quảng Nam, SQ:44/370956/HS/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trịnh Lạc, Quảng Ngãi, SQ:138954/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Hữu Như, Quảng Nam, SQ:49/371984/HS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Lê Chín, Quảng Nam, SQ:45/593301/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Bùi Hoành, Quang Nam, SQ:113081/NQ. Cụt chân trái. Mù mắt trái.
Phạm Thành, Quảng Nam, SQ:68/200505/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Lê Ðình Bê (Minh), Quảng Nam, SQ:55/C06204/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hạnh, Quảng Ngãi, SQ:47/203024/CLQ. Cụt chân trái, liệt chân phải.
Võ Hồng Hạnh, Quảng Ngãi, SQ:72/105593/B1/ND. Gẫy vai phải.
Nguyễn Tùng, Quảng Ngãi, SQ:60/214946/B1/CLQ. Mờ 2 mắt.
Lê Văn Hiếu, Ðồng Nai, SQ:75/150274/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Ðặng Văn Minh, Saigon, SQ:71/147739/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ðào Quang Minh, Saigon, SQ:70/111844/HS/CLQ. Liệt tay phải.
Ðào Văn Ba, Saigon, SQ:70/119033/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ðinh Văn Vui, Saigon, SQ:72/142159/HS/BÐQ. Mù mắt phải.
Ðỗ Hiệp Phước, Saigon, SQ:68/127965/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Ðỗ Văn Năm, Saigon, SQ:63/125933/TS/CLQ. Gẫy tay trái. Bị thương ở chân phải.
Hồ Văn Thọ, Saigon, SQ:73/136356/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Lâm Tấn Vị, Ðồng Nai, SQ:69/125453/TU/TQLC. Mù mắt phải.
Lê Ðức Chánh, Saigon. XDNT. Bị thương ở đầu.
Lê Sự, Saigon, SQ:57/206326/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Thanh Dương, Saigon, SQ:72/151994/TU/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Thành Trọng, Ðồng Nai, SQ:75/111438/HS/TQLC. Mù mắt phải.
Lê Văn Cầu, Ðồng Nai, SQ:64/205695/TS1/CLQ. Gẫy chân phải.
Lê Văn Khải, Saigon, SQ:300067/ÐU/CLQ. Gẫy chân trái.
Lê Văn Lầu, Saigon, SQ:75/148021/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Lê Văn Ngon, Ðồng Tháp, SQ:66/503xxx/HS/CLQ. Gẫy chân trái.
Lý Thành Nguyên, Kiên Giang, SQ:57/118477/TS/CLQ. Gẫy tay trái.
Mai Bảo, Saigon, SQ:76/116376/B2/BKND. Gẫy chân trái.
Nguyễn Huệ, Saigon, SQ:51/202063/TS1/BÐQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Mai, Saigon SQ:62/700034/HQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Quang Giai, Saigon, SQ:41/090755/TrU/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Quang Trung, Saigon, SQ:58/107481/HS1/CLQ. MDVV 40%.
Nguyễn V. Phương, Saigon, SQ:73/701130/TThủ/HQ. Gẫy đùi trái.
Nguyễn Văn Ảnh, Saigon, SQ:70/145754/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bê, Saigon, SQ:69/146165/HS/TQLC. Mờ mắt phải. (còn tiếp)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH ghi đến ngày 18 Tháng Hai, 2018

Danh sách ân nhân mạnh thường quân, ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ Kỳ 11 ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Quân dân đoàn kết vui Xuân Cộng Hòa

Hoa Xuân nở rộ bên thềm/ Sao lòng chẳng thấy ấm êm chút nào/ Xuân về lòng lại nao nao/ Nhớ quê, nhớ mẹ dạt dào tình thâm.

Thơ Mũ Nâu 11 Bùi Đăng Thủy

Anh nằm đó, giữa núi rừng hiu quạnh,/ Với nắng mưa, trong huyệt lạnh tiêu điều./ Lối mòn xưa giờ cũng đã xanh rêu,/ Vắng bước chân những bạn tù cải tạo.

Ý nghĩ vụn mùa Xuân

Mùa Xuân đất trời về rồi lại sẽ đi. Để sang năm cũng khoảnh khắc này đến hẹn lại lên. Nhưng mùa Xuân con người thì không hẳn sẽ trở lại.

Đầu năm xông đất nhà quan văn cộng sản

Ra khỏi ngục tù cải tạo cộng sản, mỗi người trong hết thảy quý chiến hữu, dĩ nhiên có bản thân người viết, phải chịu tiếp tục lây lất sống cảnh “tù ngoài” một thời gian trước khi ra được hải ngoại.

Làm sao thơ em ngọt?

Những con chim bên thềm/ Đã về cùng nhau hót/ Xuân càng vui vẻ thêm/ Chúng líu lo cho ngọt!

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH ghi đến ngày 11 Tháng Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ÐNH 'Cám Ơn Anh' Kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH đến ngày 4 Tháng Hai

Danh sách mạnh thường quân, ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 và thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến 4 Tháng Hai, 2018.

Tổng Cục Chiến tranh Chính Trị, Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Ngành Chiến Tranh Tâm Lý có từ năm 1952 với một ban Tác Động Tinh Thần thành lập tại Bộ Tổng Tham Mưu. Tới giữa năm 1953, ban này mở rộng thành phòng gọi là Phòng Tác Động Tinh Thần

Trại ‘cải tạo Ái Tử’ và mùa Xuân người tù

Có mùa Xuân khóc hận khổ đau nghẹn ngào bao nước mắt của Mậu Thân 1968, với những cái chết đầy rẫy tình cờ của Ất Mão 1975 mất nước, lưu lạc tù đày.