Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected]; [email protected];
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 5 tháng 6, 2017)

Nguyễn, Milpitas, CA $1,000
Thuan Dương, Houston, TX $8
Sơn Văn, Garden Grove, CA $20
Trang M. Lê, Bowling Green, KY $25
Nguyễn Phước & Vân Bích Lê, Cedar Park, TX $50
Chi D. Bùi & Hanna Phan, Austin, TX $50
Hùng Sy Lê & Mai Thuy Vũ, Stanton, CA $50
Bà Bây, Bà Thanh Liêm, Bà Debbie, $60
Truong T. Vien, Honolulu, HI $100
Julie & Joann Lieu, Lorton, VA $100
Moon Nguyễn, Bloomington, MN $200
Wealthy Investment Inc., Pearland, TX $500

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Ðinh Văn Thành, An Giang, SQ:35/079954/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Phương, Long An, SQ:56/866955/B2/ÐPQ. Cụt bàn tay trái.
Trương Văn Chiến, BếnTre, SQ:878239/NQ. Gẫy bàn chân trái.
Lê Văn Ðời, Tiền Giang, SQ:61/182051/TS/CLQ. Gẫy tay phải.
Nguyễn Văn Danh, Tiền Giang SQ:36/255226/B2/ÐPQ. Bị thương nhẹ chân trái.
Võ Văn Ba, Long An, SQ:51/484946/B2/ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Khắc Ðiệp, Bến Tre, SQ:48/454078/B2/ÐPQ. Bị thương ở chân trái.
Nguyễn Tấn Dũng, Tiền Giang, SQ:102645/NQ. Gẫy chân trái.
Huỳnh Văn Cánh, Bến Tre, SQ:57/839560/B2/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trần Văn Tích, Tiền Giang, SQ:837314/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hữu Cảnh, Long An, SQ:66/101300/HS/ND. Bị thương ở mặt, liệt tay trái.
Quách Thón Hý, Sóc Trăng, SQ:66/503038/HS/CLQ. Gẫy 2 chân Bị thương ở cột sống.
Châu Phong, Sóc Trăng, SQ:909682/NQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Hóa,Vĩnh Long, SQ:423169/NQ. Bị thương ở bụng.
Lâm Chuol, An Giang, SQ:49/737089/HS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Cao Quế, Long An, SQ:68/130511/HS1/BÐQ. Cụt bàn chân phải.
Nguyễn Văn Manh, Sóc Trăng, SQ:70/502533/B2/CLQ. Bị thương ở vai trái.
Võ Văn Bê, Long An, SQ:341938/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Nhi, Tiền Giang, SQ:76/001956/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Phạm Văn Tu, Long An, SQ:72/006802/HS/CLQ. Cụt tay trái.
Phạm Văn Truyền, An Giang, SQ:207746/CLQ. Cụt tay phải.
Trần Văn Thị, Tiền Giang, SQ:38/208517/HS1/ÐPQ. Bị thương ở ngực, bụng.
Lê Văn Út, Bến Tre, SQ:75/000050/B2/CLQ. Mù mắt trái.
Lê Văn Năm, Bến Tre, SQ:920600/NQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Lắm, Trà Vinh, SQ:427854/NQ. Gãy chân phải.
Diệp Văn Yến, An Giang, SQ:69/136821/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Lâm Lai, Khánh Hòa, SQ:68/407471/BÐQ. Mù mắt phải.
Lê Minh Anh, Bình Thuận, SQ:66/204122/CLQ. Teo cơ chân phải.
Ðặng Bảy, Bình Thuận, SQ:48/326913/B2/ÐPQ. MDVV 25%.
Hoàng Cửu, Khánh Hòa, SQ:50/201728/TS/CLQ. Hai mắt mờ.
Lê An, Khánh Hòa, SQ:58/408788/HS1/CLQ. Mù mắt trái.
Ðặng Văn Chánh, Bình Thuận, SQ:65/403995/B2/CLQ. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
Nguyễn Danh Ðại, Bình Thuận, SQ:130382/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Thời, Bình Thuận, SQ:68/140821/CLQ. Mù mắt phải.
Cao Văn Tám, Khánh Hòa, SQ:53/622347/B1/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Lương Muộn, Nha Trang, SQ:57/412056/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ðăng Mùi, Ninh Thuận, SQ:61/203316/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Hồ Văn Dưới, Khánh Hòa, SQ:63/410081/CLQ. Gãy tay phải.
Phan Thảo, Khánh Hòa, SQ:49/506857/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn (Phái), Ninh Thuận, SQ:49/377538/ÐPQ. Mù mắt phải, liệt bán thân trái.
Võ Văn Sanh, Khánh Hòa, SQ:???/ BK. Cụt chân trái.
Ngô Ngó, Khánh Hòa, SQ:59/400308/B1/CLQ. Gãy chân phải.
Ðỗ Hiệp, Bình Thuận, SQ:271406/NQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Nguyễn Ổi, Bình Thuận, SQ:47/237403/HS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Mẫn, Ninh Thuận, SQ:66/404898/B2/CLQ. Bị thương ở mặt. 2 bàn tay co rút.
Thạch Sơn, Bình Thuận, SQ:73/145279/B2/CLQ. Mù mắt trái.
Hoàng Chiến Cận, Bình Thuận, SQ:67/200722/HS/CLQ. Cụt tay trái.
Trần Ðình, Ninh Thuận, SQ:54/201808/B2/CLQ. Gãy tay phải.
Huỳnh Ngọc Anh, Khánh Hòa, SQ:??? /BK. Cụt chân phải.
Nguyễn Thieu, Khánh Hòa, SQ:60/400134/B1/CLQ. Gãy chân phải.
Tô Xiết, Khánh Hòa, SQ:60/801155/B1/TQLC. Liệt tay trái, gãy chân trái.
Nguyễn Duyên, Ninh Thuận, SQ:213866/NQ. Bị thương ở bụng.
Trần Rầy, Khánh Hòa, SQ:58/407636/TS/CLQ. Bị thương ở bụng.
Hoàng Văn Bảo, Bình Thuận, SQ:38/077416/TS1/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Vui, Ninh Thuận, SQ:43/125775/ÐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Long, Khánh Hòa, SQ:72/406725/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðang, Khánh Hòa, SQ:70/404084/HS/BÐQ Cụt chân trái.
Phạm Ðông Sương, Khánh Hòa, SQ:68/401479/TS/CLQ. Gãy chân phải.
Nguyễn Ðịch, Bình Thuận, SQ:153715/NQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Phú Lộc, Bình Thuận, SQ:55/675906/HS/ÐPQ. Cụt 3 ngón chân trái.
Phạm Công Lâm, Bình Thuận, SQ:270794/NQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Nguyễn Sắc, Ninh Thuận, SQ:74/400533/B2/CLQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Tâm, Nha Trang, SQ:61/420503/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Ðỗ Quế, Khánh Hòa, SQ:59/407568/HS/BÐQ Cụt chân trái.
Ngô Cưng, Khánh Hòa, SQ:62/702309/B2/CLQ. Bị thương ở mặt. Mù 2 mắt.
Võ Cư, Khánh Hòa, SQ:50/405641/ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Ngọc Hương, Bình Thuận, SQ:63/401402/TU/CLQ. Cụt tay phải.
Phan Ðức Hạnh, Khánh Hòa, SQ:180034/NQ. Gãy chân phải.
Trần Ðịnh, Khánh Hòa a, SQ:63/410540/B2/CLQ. Tteo cơ đi lại khó khăn.
Trần Thanh Tấn, Ninh Thuận, SQ:264795/NQ. Bị thương ở bàn chân phải.
Trần Văn Trái, Ninh Thuận, SQ:75/116327/B1/CLQ. MDVV 30%.
Nguyễn Anh Tuấn, Khánh Hòa, SQ:67/299335/CLQ. Gãy cổ chân trái.
Lại Ðình Xê, Khánh Hòa, SQ:62/203571/B1/CLQ. Bi thương, kém sức khỏe.
Trần Giỏi, Ninh Thuận, SQ:72/415935/HS1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Bớt, Khánh Hòa, SQ:66/407323/B2/CLQ. Bị thương ở mắt phải.
Nguyễn Xít, Nha Trang, SQ:53A/126072/CLQ. Gãy tay phải.
Branh Rmah, Gia Lai, SQ:???/HS/CLQ. Gẫy chân trái.
Lê Chợ, Phú Yên, SQ:37/242470/TS/ÐPQ. Gãy bàn chân trái.
Huỳnh Thanh, Bình Ðịnh, SQ:204849/NQ. Cụt chân trái.
Hồ Sanh, Bình Ðịnh, SQ:57/411465/B2/ÐPQ. Gãy chân phải.
Lê Trúc, Phú Yên, SQ:74/425084/B2/CLQ. Cụt Ệ chân trái, gãy bàn tay trái.
Nguyễn Văn Lem, Bình Thuận, SQ:71/401502/TS/CLQ. Gãy xương sườn phải.
Phạm Chiếu, Khánh Hòa, SQ:65/418560/CU/CLQ. Bị thương ở tay phải.
Trương Bộ, Phú Yên, SQ:52/411560/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Thống, Khánh Hòa, SQ:33/022253/HS1/ÐPQ. Gãy chân phải.
Trần Chín, Khánh Hòa, SQ:59/907141/HS/CLQ. Mù mắt trái. Cụt 3 ngón chân phải.
Trần Bình Nhân, Khánh Hòa, SQ:55/746443/B1/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Bùi Văn Sương, Phú Yên, SQ:56/666896/B1/ÐPQ. Cụt 1/2 chân trái.
Nguyễn Quang Bảng, Phú Yên, SQ:62/403822/B2/CLQ. Gãy tay trái.
Võ Hướng, Phú Yên, SQ:55/411799/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Phạm Hạnh, Phú Yên, SQ:54/656004/B2/ÐPQ. Cụt 1/2 chân phải.
Lê Tiến, Phú Yên, SQ:54/656461/B1/ÐPQ. Cụt chân phải.
Bùi Hồng Sơn (Văn Ninh), Phú Yên, SQ:74/144265/ND. Bị thương ở trán. Mù mắt phải.
Lê Than, Phan Rang, SQ:69/410557/TS/CLQ. Gãy chân trái.
Lê Thi, Phú Yên, SQ:72/141710/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Văn Châu, Bình Ðịnh, SQ:45/205160/CLQ. Bị thương ở đầu gối trái.
Huỳnh Dịch, Bình Ðịnh, SQ:61/411081/CLQ. ???
Trương Biện, Khánh Hòa, SQ:62/421723/HS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Hồ Cụi, Khánh Hòa, SQ:67/401197/HS1/CLQ. Cụt 1/3 chân phải.
Phạm Xuân Cầu, Khánh Hòa, SQ:65/400394/CU/ÐPQ. Giải ngũ do kém sức khỏe.
Nguyễn Chánh, Khánh Hòa, SQ:60/401142/HS/ÐPQ. Mù mắt trái.
Huỳnh Văn Bảy, Bình Thuận, SQ:74/516576/BÐQ Cụt tay phải.
Vỏ Dừa, Khánh Hòa, SQ:70/402724/TS/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Ngọc Quí, Khánh Hòa, SQ:63/411755/TS1/CLQ. Gãy chân trái.
Dương Công Tỉnh,Khánh Hòa, SQ:63/201123/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Huỳnh Thêm, Bình Thuận, SQ:106815/NQ. Liệt 2 bàn chân
Nguyễn Sồ, Bình Ðịnh, SQ:56/409844/B1/CLQ. MDVV 50%.
Văn trọng Thắng, Bình Ðịnh, SQ:39/139983/HS/ÐPQ. Gẫy chân phải.
Ðỗ Tấn Tuồng, Ninh Thuận, SQ:72/124742/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Lê Văn Trọng, Bình Ðịnh, SQ:200443/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðình Thảo, Bình Ðịnh, SQ:251026/NQ. Cụt tay và chân trái.
Quách Ninh, Bình Thuận, SQ:40/085612/TS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái, gẫy chân phải.
Nguyễn Xuân Hòa, Bình Thuận, SQ:72/701863/TS/HQ. Cụt 1/3 chân trái.
Hàng Văn Don, Ninh Thuận, SQ:69/410014/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Võ Hòa, Phú Yên, SQ:52/477448/B1/ÐPQ. Mù mắt trái,cụt chân phải.
Lê Biết, Bình Ðịnh, SQ:247765/NQ. Cụt chân phải.
Hoàng Kim Trúc, Bình Ðịnh, SQ:49/517104/HS1/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Lê Phá, Khánh Hòa, SQ:210824/NQ. Cụt chân trái.
Ðặng Văn Danh, Bình Thuận, SQ:62/209436/HS1/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trần Hoa, Bình Ðịnh, SQ:62/405403/HS/CLQ. Gẫy xương hàm dưới .
Ðỗ Văn Ðiểm, Bình Ðịnh, SQ:242690/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Văn Tờ, Phú Yên, SQ:53/651426/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Ðình Lắm, Nha Trang, SQ:72/110550/HS/TQLC. Gẫy chân phải.
Hồ Văn Dự, Bình Ðịnh, SQ:249068/NQ. Gẫy tay trái, mờ mắt phải.
Trần Văn Sở, Bình Ðịnh, SQ:250466/NQ. Cụt 1/3 tay phải.
Lê Phương, Khánh Hòa, SQ:65/400442/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Võ Trọng Chỉnh, Phú Yên, SQ:64/401764/HS1/CLQ. Mù mắt phải.
Trần Văn Ðầy, An Giang, SQ:45/212593/TS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Phù Công Cảnh, Cần Thơ, SQ:48/785548/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Phước Trải, An Giang, SQ:75/114897/HS/CLQ. Gẫy chân trái, cụt 2 ngón tay phải.
Nguyễn Thanh Hùng, An Giang, SQ:34/269024/HS/ÐPQ. Gẫy chân trái. Bị thương ở đầu.
Châu Văn Bông, Ðồng Tháp, SQ:51/191431/B2/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Kim Hiên, Sóc Trăng, SQ:60/502380/B1/CLQ. Gẫy chân trái.
Huỳnh Văn Ðeo, An Giang, SQ:50/679388/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Trần Quang Thế, Vĩnh Long, SQ:76/108358/HS/TQLC Cụt tay phải.
Nguyễn Văn An, Vĩnh Long , SQ:70/508324/HS/CLQ. Cụt chân trái, gẫy chân phải.
Nguyễn Văn Mười, Cần Thơ, SQ:435094/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ngộ, Trà Vinh, SQ:59/500908/TSI/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Nhạn, Cà Mau, SQ:75/103860/HS1/CLQ. Liệt tay phải.
Nguyễn Văn Bé, Vĩnh Long, SQ:52/538703/HSI/ÐPQ. Cụt chân phải.
Ðỗ Văn Lực (Luật), Sóc Trăng, SQ:892526/NQ. Cụt tay trái.
Lương Văn Kim, Cần Thơ, SQ:68/140691/B1/CLQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Thanh Nhàn, Trà Vinh, SQ:??? /TS. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Chính, Vĩnh Long, SQ:46/473573/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Dung, Cần Thơ, SQ:54/303054/B1/ÐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Hoa, Vĩnh Long, SQ:39/416514/HS/ÐPQ. Liệt chân phải.
Nguyễn Văn Mướt, An Giang, SQ:49/659181/B2/ÐPQ. Mù mắt trái.
Trần Văn Mười, Ðồng Tháp, SQ:34/663202/B2/CLQ. Gãy chân trái.
Lê Ðình Tân, Vĩnh Long, SQ:50/500031/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Khoa, Vĩnh Long, SQ:37/330039/HS/ÐPQ. Bị thương bàn tay trái.
Châu Văn Ðặng, Saigon, SQ:68/162526/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Tư, Cần Thơ, SQ:508338/TSI/CLQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Văn Khanh, Ðồng Tháp, SQ:43/446323/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ðinh Văn Thành, An Giang, SQ:35/079954/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Phương, Long An, SQ: 56/866955/B2/ÐPQ. Cụt bàn tay trái.
Trương Văn Chiến, Bến Tre, SQ: 878239/NQ. Gẫy bàn chân trái.
Lê Văn Ðời, Tiền Giang, SQ: 61/182051/TS/CLQ. Gẫy tay phải. (còn tiếp)

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.