Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH đến ngày 2 Tháng Tư, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Bà Khâu T. Núi, San Diego, CA $15
Ô. Trần Tất Đạt, Round Rock, TX $50
Ô. Đàm Quang Hoàng, Salt Lake City, UT $100
Tòng Văn Phùng, Garden Grove, CA $100
Trần Chân Hai, San Diego, CA $100
Ô.B.Phạm Thị Hằng, Morrow, GA $100
Phạm An, Irvine, CA $100
HM, Garland, TX $100
Ô.B.Tăng B. MichaeI, Irvine, CA $200
Đinh Loan, Coral Springs, FL $200
Lê Minh Trí, Boynton Beach, FL $1,000
Ô.B. Đinh Đăng Khoa, Riverside, CA $100
Ô.B. Võ Lộc Tina, Westminster, CA $100
Ô.B. Hoàng Trần Jennifer, Westminster, CA $100
Thái Vung, Lafayette, IN $100
Ô.B. Đàm Tố Khê Hương, Colorado Springs, CO $100
Ô.B. Thắng C. Bùi, Milpitas, CA $100
Ô.B. Chu Thomas, San José, CA $100
Bà Trương Thị Phi Nga, Rosville, CA $150
Ô.B. Trần Q. Hiệp, Gaithersburg, MD $200
Ô.B. Từ D. Donald, Houston, TX $200
Ô.B. Tăng Hòa, Garland, TX $200
Vũ Nam R. Houston, TX $200 (Còn tiếp)

Ân Nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Kim Anh Thi Lê & Sac Ho -Hoi Co Do Hue, Humble, TX $300
Kim Anh Thi Lê & Sac Ho – Thieu Sinh Quan, Humble, TX $300
Kim Anh Thi Lê & Sac Ho – Biet kich Du 81, Humble, TX $300
Kim Hoàng Oanh, $300
Nghiêm Trần & Lan Ky Nguyễn-Hoi Khong Quan, Sugarland, TX $300
Le Kim Dan, $300
Son Nguyễn-Chị Vân, Houston, TX $300
Ngọc Nhung Thi Trần, Houston, TX $300
Bien Thi Nguyễn-Thầy Huyền Vũ, Houston, TX $300
Hưng Đông Supermarket, $300
Hoat D Nguyễn, Houston, TX $300
Phương My Ban le, $400
Chi Xuân, $450
Hung N Phạm, Houston, TX $450
Viet Hoa International Food, Houston, TX $500
Bác Kha Phạm & Cao Thanh, $500
Giang Ty Christina Vo, Houston, TX $500
Dinh Van Ngo & Hong Thi Nguyễn, Cypress, TX $500
Panels & Crầne LLc Van Trần, Katy, TX $500
Con Ho & Uyen Nguyễn, Houston, TX $500
Tiem Nhat Phạm & Michelle Phạm, Sugarland, TX $500
Anh Tan (529), $500
Huỳnh Loi, $500
Tuyen Tu, $500
Lê Quang Huyền & Thu H Le, San Leon, TX $500
Thomas Car Care Center, Houston, TX $500
Neal H & Ngan Ha D To (Chi Chin), Cypress, TX $500
Dr. Nghiem Nguyễn Phạm, Houston, TX $500
Ngọc Tram Corporation, Houston, TX $500
Galaxy Realty Investment Inc Anh Minh & Lan Hương, Houston, TX $500
Giang H Nguyễn, Houston, TX $500
Optical At Lincoln Green, Houston, TX $500
Jason Hải Huỳnh, $500
Quân Cành, $500
Hội Theresa, $500
Ẩn danh, $5
Ẩn danh, $15
Linda Ton, $20
Phạm Thi Kim Thanh, $20
Nhon X. Dương, Houston, TX $20
Gac Bui, $20
Ẩn danh, $20
Ẩn danh, $20
Ẩn danh, $20
Ẩn danh, $20
Ẩn danh, $20
Ẩn danh, $20
Ẩn danh, $20
Ẩn danh, $20
Ẩn danh, $20
Ẩn danh, $30
Tuan, $40
Ẩn danh, $40
Ẩn danh, $40
Ẩn danh, $40
Ẩn danh, $40
Mai Nguyễn, $40
Bà Nguyễn Thanh Phương/ Hoi cao nien Mai vang, $40
Bà Tuyet Mai Dang/Hội Cao Niên Mai vang, $40
Anh M. Nguyễn, $45
Hung Xuan Nguyễn,Houston, TX $50
Hue Thi Trần (nhóm Teresa Houston), Houston, TX $50
An Thi Nguyễn (nhóm Teresa Houston), Houston, TX $50
Kim (Bell Nails & Spa), Galveston, TX $50
Tuan D Nguyễn, Houston, TX $50
Ẩn danh, $50
Phương Nguyễn, Katy, TX $50
Ẩn danh, $50 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Lê Phát, Quảng Ngãi, Mù mắt phải.
Trần Vàng, Quảng Nam, Cụt 2 chân và tay trái. Mắt trái mờ.
Hồ Bá (Báy), Quảng Ngãi, Cụt chân trái và tay trái.
Lê Văn Diên, Quảng Ngãi, Cụt chân, ngón tay trái và bàn chân phải.
Dương Văn Lý, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Nguyễn Quang Thắng, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Nguyễn Thịnh, Quảng Ngãi, Mù 2 mắt.
Phạm Hưng Trình, Quảng Nam, Cắt 1/3 chân phải. Gãy chân trái.
Đinh Thư, Quảng Nam, Cụt hai chân.
Lê Văn Long, Quảng Nam, Cụt hai chân.
Trần Mật, Quảng Nam, Mù hai mắt.
Hồ Phán, Quảng Nam, Cụt hai chân.Hà Trang, Quảng Nam, Gảy hai chân.
Nguyễn Ngọc Cẩn, Quảng Nam, Cụt 2 bàn chân.
Nguyễn Tắc (Nguyễn Đức Tắc), Quảng Nam, Mù 2 mắt, cụt tay trái.
Trần Vui, Quảng Nam, Mù 2 mắt.
Lê Văn Tỵ, Quảng Nam, Tê liệt 1/2 người.
Ngô Xuân Thiên, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Nguyễn Hữu Đức, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn Ba, Quảng Nam, Gẩy chân trái.
Trần Văn Hiền, Quảng Nam, Cụt 2 chân trên gối
Tăng Củi, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Nguyễn Đình Hai, Quảng Nam, Bị thương đầu 40%
Trương Xuân, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Nguyễn Đông, Quảng Nam, Cụt chân trái. +1/2 bàn chân phải.
Dương Ngụy, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Trần Văn Ba, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Nguyễn Đô, Quảng Nam, Cụt 2 chân. Co rút tay phải.
Bùi Văn Thình, Sóc Trăng, SQ.56/M04259/ĐPQ. Cụt 2/3 bàn chân trái.
Trần Văn Lức, Đồng Tháp , SQ.42/228496/ĐPQ. Gãy chân phải.
Hồ Khắc Sỷ, Saigon, SQ: 76/125225/B1/BĐQ. Cụt chân phải
Nguyễn Văn Tươi, Long An, SQ.53/509660. Mù mắt phải.
Võ Minh Thanh, Tiền Giang, CLQ. Bị thương ở đầu.
Huỳnh Văn Hường, Bình Dương , SQ: 57/172765/BĐQ. Cụt cánh tay phải.
Nguyễn Văn Minh, Bình Dương, SQ: 76/120396/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Vương Hoài Hiếu, Vĩnh Long, SQ: 42/169100/TS1/ĐPQ. Mù mắt trái.
Dương Văn Lan, Vĩnh Long, SQ.69/150259. Gãy chân trái.
Trần Tấn Là, Sóc Trăng, SQ.53/684918 / ĐPQ. Bị thương ở vai.
Nguyễn Văn Cường, Saigon, SQ: 73/118343/B2/CLQ. Bị thương ở bụng.
Trần Văn Tròn, Saigon, SQ.68/132341. Bị thương ở đầu.
Phan Văn Chuột, Saigon, SQ.73/121571/TQLC. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Thắng An, Saigon, SQ.75/107975/TQLC. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Văn Tư, Saigon, SQ.74/129707. Gãy cổ xương tay quay trái.
Trần Văn Em, Bến Tre, SQ.48/454293. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Mến, Bến Tre, SQ.50/454045. Gãy chân trái.
Nguyễn Hữu Phương, Tiền Giang, SQ.72/109067 /TQLC. Bị thương ở tay trái.
Bùi Văn Một, Tiền Giang, SQ.55/868985 ĐPQ. Bị thương ở chân phải.
Trần Văn Thư, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ.62/212130. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Quan, Bình Dương, SQ.65/121062, CLQ. Gãy tay phải.
Nguyễn Văn Sáu, Đồng Tháp, SQ: 387035/B2/ĐPQ. Cụt tay chân trái.
Huỳnh Văn Chính, Vĩnh Long, SQ: 74/516921/TS/ĐPQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Đặng Văn Do, Tây Ninh, SQ: 345781/NQ. Gẩy tay trái.
Lê Văn Kính, Khánh Hòa SQ:60/401872/TS/CLQ. Gãy chân phải.
Phạm Quang Long, Khánh Hòa, SQ:67/600163/TS1/KQ. Gãy tay trái. MDVV.
Nguyễn Hòa Lễ, Phú Yên, SQ:75/401027/HS/CLQ. Khuyết xương vai.
Nguyễn Mọi, Ninh Thuận, SQ: 214116/NQ. Gãy bàn chân trái. (Còn tiếp)

Mời độc giả xem chương trình “Quê Nhà Quê Người” với đề tài “Ga Cuối Đường Tàu” (phần 1)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 15 Tháng Mười, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 15 Tháng Mười, 2018.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 8 Tháng Mười, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 8 Tháng Mười, 2018.

Bằng hữu – thơ Trần Thúc Vũ

Bạn ta thuở trước còn những ai!/ Thoắt chốc đó, năm mươi năm mộng mị/ Năm mươi năm mộng mị tang thương/ Cơn gió xoáy những điêu linh vận nước.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 1 Tháng Mười, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 1 Tháng Mười, 2018.

Tưởng nhớ về đồng đội cũ

Tôi là một quân nhân hiện dịch. Tôi yêu quân đội và chọn quân đội làm binh nghiệp. Tôi gia nhập quân đội lúc tuổi đời còn rất trẻ.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 24 Tháng Chín, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 24 Tháng Chín, 2018.

Nửa hồn Xuân Lộc

Buổi chiều nhận lệnh rời Xuân Lộc/ Ta muốn tìm em nói ít lời,/ Nhưng sợ em buồn, không nói được/ Nên đành lặng lẽ mà đi thôi!

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 17 Tháng Chín, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 17 Tháng Chín, 2018.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Chín, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 10 Tháng Chín, 2018.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Chín, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 3 Tháng Chín, 2018.