Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 21 Tháng Tư, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Trương Q. Minh, Orange Park, FL $20
Shell Oil Company Foundation (Nguyễn Thị Bình), Princeton, NJ $41.68
Ô.B. Lê Sỹ Hùng, Stanton, CA $50
Trẻ Weekly Magazine, Inc., Garland, TX $50
Your Cause corporate Employee Giving Program, Plano, TX $87
Ô.B. Lâm Q. Bửu, Los Angeles, CA $100
Lê Sơn, Orange, CA $100
Trần Phương, $100
The NJ Vietnamese-American Comminity Association (NJVACA), N. Brunswick, NJ $100
Thắng C. Bùi, Milpitas, CA $100
Ẩn danh, Dallas, TX $100
Lê Hiệp, Loma Linda, CA $200
Ô.B. Nguyễn V. Tam, Fort Worth, TX $200
The NJ Vietnamese-American Comminity Association (NJVACA), N.Brunswick, NJ $500
Phạm P. David, Garden Grove, CA $1,000
Trương Minh Tuấn & Huỳnh Thiên Hương, East Haven, CT $200
Nguyễn Thanh Hoan, Silver Spring, MD $200
Ô. Phan Văn Ken, Warner Robins, GA $210
Ô.B. Nguyễn Kim Ngọc & Nguyễn Võ Thiện, Naples, FL $250
Ô. Cao Đôn, Pearland, TX $500
Shell Oil Company Foundation, Princeton, NJ $500.04
DDS. Hồ Mộng Lan, Westminster, CA $1,000
Voice Canada, Mississauga, Ont., Canada $46,711.73
Network for Good, Washington DC $10
Nguyễn K. Đông, Saint Peterburg, FL $10
Cô Oanh, $50 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Nguyễn Kim Thoa, Richmond, TX $100
Ô.B. Phạm Phú Thiện, San Rafael, CA $100
Mai Đông, Lemon Grove, CA $100
Nguyễn Nhựt Thúy Loan, Fort Walton Beach, FL $100
Dương Thanh, East Hartford, CT $100
Thân Lai, Coral Springs, FL $100
Ô.B. Trần Ngọc, Alameda, CA $100
Se Minh, Bronx, NY $100
Ô.B. Col. Booth Lance III, Ret. Dumfries, VA $100
Ô.B. Bùi Bích Vân, adonia, TX $100
Võ Phương, Richmond, CA $100
Ô.B. Nguyễn K. Thanh, Randolph, MA $100
Ô.B. Vũ L. Kimberly, Riverdale, GA $100
Ô.B. Lê Thị Sang, Saint Louis, MO $100
Cô Nguyễn T. Dianne, Lakewood, CA $100
Ô.B. Nguyễn Đình Thảo, Flintstone, MD, $100
Ô.B. Bùi Ngọc Nam, 1 Houston, TX $100
Ô.B. Huỳnh Bông, Naples, FL $100
Ô.B. Lê Thị Kim Hoa, Porter Ranch, CA $100
Ô.B. Nguyễn Ngọc Minh, Greensboro, NC $100
Cô Lê Thị Hạnh, Raleigh, NC $100
Bà Võ T. Kim, La Vista, NE $100
Ô.B. Larson F. Dirk, Hastings, MN $100
Đỗ Đặng Don, Minneapolis, MN $100
Ô.B. Phạm Hữu Thiện, Richardson, TX $100
Ô.B. Trần K. Thôi, Washington, DC $100
Ô.B. Nguyễn Đức Thám, San Diego, CA $100
Ô.B. Đỗ Văn Thuận, Union City, CA $100
Ô.B. Lai T. Hiên, Oakland, CA $100
Ô. Nguyễn N. Anthony, Artesia, CA $100
Ô.B. Văn Điền Thanh, Anaheim, CA $100
Ô.B. Thái-Lê Thị Sơn, Fremont, CA $100
Bùi H. Tánh, Louisville, KY $100
Ô.B. Trần Cường, Garden Grove, CA $100
Ô.B. Nguyễn T. Trang, Spokane, WA $100
Ô. Nguyễn H. Mitchell, Sr. Phoenix, AZ $100
Nguyễn Anh Anh, San Diego, CA $100
Nguyễn P. Anh, San Leandro, CA $100
Nguyễn Vinh, Utica NY, $100
Ô.B. Huỳnh Giang Y, Denver, CO $100
Ô.B. Lý Trung, Galloway, NJ $100
Ô.B. Nguyễn Văn Nhiên, Orlando, FL $100
Ô.B. Đặng Phước, San Marcos, CA $100
Ô.B. Nguyễn Việt Dũng, Clovis, CA $100
Ô.B. Vương Thi Hoàng, Austin, TX $100
Tài Lê Thi, Northglenn, CO $100
Ô. Võ Thành Long, Fresno, CA $100
Bà Hoàng Thị Phương Liên, Milpitas, CA $100
Lý T. Hương, Springfield, VA $100
TVN Trucking, San José, CA $100
Mai Bích Nguyệt, San José, CA $100
Ô.B. Ngô Văn Khoa, Garden Grove, CA $100
Ô. Lê Ngọc Tuấn, Stanton, CA $100
Ô.B. Ẩn Danh (Ngô Q. Nghĩa), Lilburn, GA $100
Ô.B. Nguyễn Tấn Ninh, Norcross, GA $100
Ô.B. Nguyễn T. Thanh, Phoenix, AZ $100
Ô.B. Nguyễn V. Sáu, Stockton, CA $100
Ô.B. Huỳnh P. Phước, Carmichael, CA $100
Ô.B. Đỗ Đình Nam, Scranton, PA $100
Ô.B. Nguyễn Xuân, Costa Mesa, CA , $100
Ô.B. Nguyễn Văn Giác Jack, Escondido, CA $100
Ô.B. Nguyễn Anh Phương, Seattle, WA $100
Ô.B. Trịnh Trung Tín, Ocoee, FL $100
Lâm Đức, Brooklyn Park, MN $100
Ô.B. Nguyễn David, Corona, CA $100
Bà Nguyễn Mỹ Linh, San Diego, CA $100
Hồ Thùy Anh, Simi Valley, CA $150
Bà Lê Nghiêm H. Oanh Cathy, Winter Park, FL $200
Ô. Nguyễn Văn Bảy, Revere, MA $200
Ô.B. Lê Q. Minh, Elk Grove, CA $200
Ô.B. Tô B. Thạch, San Francisco, CA $200
Ô. Ma Q. Tùng, Renton, WA $200
Bà Trần T. Thiên Nga , Anderson, SC $200
Ô. Lê Nghi David, Norwood, MA $200
GĐ Trần Nam, Anaheim, CA $200
Ô. Nguyễn Văn Cam, Brentwood, TN $200
Modern Drug, Inc. Fresno, CA 1,000
Nguyễn Lương Quyền, San José, CA $20
Võ Cao Viên, Denver, CO $25
Nguyễn Tu, Placencia, CA $30
Cô Đặng Thị Lường, Erie, PA $30
Ô.B. Nguyễn Đổ David, San Francisco, CA $30
Ô.B. Nguyễn Thị Thanh, Santa Ana, CA $50
Bà Hân, Santa Ana, CA $50
Bà Hồng, Santa Ana, CA $50
Bà Dung, Santa Ana, CA $50
Nguyễn T. Đai, Phoenix, AZ $50
Ô. Lê Thái Chester, San José, CA $50
Bà QP Trần Nhật, Westminster, CA $50
Phan Bích Thủy, Winter Haven, FL $50
Bà Đinh Kim Xuân, Temple City, CA $50
Ô.B. Cao T. Binh, Richmond, VA $50
Ô.B. Nguyễn Hoàng Thông, San José, CA $50
Ô.B. Phaạm Thị Phương Thảo, Kent, WA $50
Ô.B. Phạm Xuân Hải, Glen Allen, VA $50
Ô.B. Lý Thom Sr. Culver City, CA $50
Ô.B. Tôn Tường Vũ, Citrus Heights, CA $50
Lê Tài, Worcester, MA $50 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Trương Thôi, Bình Định, SQ:38/141166/HS1/ĐPQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ụn, Khánh Hòa, HS1/CLQ, SQ:59/400707. Liệt tay trái.
Đặng Minh Luân, Khánh Hòa, SQ:58/400768/2/CLQ. Gãy chân phải.
Đỗ Trọng, Bình Định, SQ:241588/NQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Cư, Ninh Thuận, SQ:45/357853. Cụt chân phải.
Kiều Văn Thân, Ninh Thuận, SQ:68/121748/HS/ND Cụt chân phải.
Lưu Xuân Trường, Bình Định, SQ:245460/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trần Văn Thế, Khánh Hòa, SQ:63/400584/B1/CLQ. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Đoàn Văn Chợ, Phú Yên, SQ:74/514777/CLQ. Cụt tay trái.
Huỳnh Văn Thấy, Phú Yên, SQ:206240/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ngọc Quang, Bình Định, SQ:64/408395/CLQ. Cụt 1/3 chân phải.
Trịnh Thuấn, Phú Yên, SQ:59/408424/B2/CLQ. Cụt tay phải.
Đặng Tỏn, Khánh Hòa, SQ:71/412429/HS/ND Cụt chân trái.
Huỳnh Nghỉa Thân, Ninh Thuận, SQ:45/747984/B1/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Vân, Bình Định, SQ:71/146267/TU/CLQ. cụt chân trái.
Trần Văn Keo, Ninh Thuận, SQ:52/535566/B1/ĐPQ. Cụt 2/3 chân trái.
Lê Văn Xuân, Ninh Thuận, SQ:46/303917/ĐPQ. Cụt chân phải.
Phan Công Thành, Bình Thuận, SQ:69/149416/TU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Viết Hảo, Khánh Hòa, SQ:55/748803/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Hải, Phú Yên, SQ:44/325600/HS1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Chánh, Bình Định, SQ:56/408853/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Trình, Ninh Thuận, SQ:214293/NQ. Cụt tay trái. (Còn tiếp)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Cha mẹ hãy đặt niềm tin vào con” (Phần 1)

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Tôi đi lính

Những anh đã từng học qua khóa huấn luyện Sinh Viên Học Ðường thì họ có kinh nghiệm hơn bọn lính mới tò te chúng tôi. Tuy nhiên rồi đâu cũng vào đấy cả.

Góc nhìn của người lính cũ: Bốn mươi năm mới được phép nhìn lại!

Tuần lễ vừa qua, báo chí trong nước đột nhiên thi nhau viết về cuộc chiến tranh biên giới với Tầu Cộng vào ngày 17 Tháng Hai, năm 1979...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 17 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Ý Xuân của tuổi già tị nạn (Kỳ II)

Thế hệ trẻ kế tiếp ấy là ai. Họ là những tuổi trẻ sanh trưởng ở hải ngoại. Họ là con em theo cha mẹ nhập cư vào Hoa Kỳ qua vượt biên, vượt biển, bảo lãnh, H.O.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ & danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Tôi đi thăm chồng ‘cải tạo’

Vâng, chúng tôi nghiễm nhiên nhận chồng chúng tôi là “các ông cải tạo” như người miền Nam vẫn kêu với tấm tình trân quý, để phân biệt với những người tù hình sự.

Sinh nhật tàn binh

Sinh nhật mình chờ một tiếng Vui/ Bạn xa có nói cuối chân trời/ Theo sau tiếng nói mây ào tới/ Màu áo treillis bạc phếch rồi...

Tết trong ngục tù Cộng Sản

Tết là ngày trọng đại mang nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tết gợi lên những vui tươi đầm ấm nhất của tình gia đình, thân tộc và bạn bè. Những với người tù chính trị Tết mất hết cả ý nghĩa trên.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Hai, 2019

Danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hội & TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Góc nhìn của người lính cũ: Ý Xuân trong tuổi già tị nạn

Tuổi già thường ít nhìn về tương lai mà hay lui về quá khứ. Bởi tương lai của tuổi già là những gì ngắn ngủi, mất hăng say, thiếu hẳn cái nhiệt tình, cái khả năng cả về trí tuệ lẫn công sức.