Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 21 Tháng Tư, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Trương Q. Minh, Orange Park, FL $20
Shell Oil Company Foundation (Nguyễn Thị Bình), Princeton, NJ $41.68
Ô.B. Lê Sỹ Hùng, Stanton, CA $50
Trẻ Weekly Magazine, Inc., Garland, TX $50
Your Cause corporate Employee Giving Program, Plano, TX $87
Ô.B. Lâm Q. Bửu, Los Angeles, CA $100
Lê Sơn, Orange, CA $100
Trần Phương, $100
The NJ Vietnamese-American Comminity Association (NJVACA), N. Brunswick, NJ $100
Thắng C. Bùi, Milpitas, CA $100
Ẩn danh, Dallas, TX $100
Lê Hiệp, Loma Linda, CA $200
Ô.B. Nguyễn V. Tam, Fort Worth, TX $200
The NJ Vietnamese-American Comminity Association (NJVACA), N.Brunswick, NJ $500
Phạm P. David, Garden Grove, CA $1,000
Trương Minh Tuấn & Huỳnh Thiên Hương, East Haven, CT $200
Nguyễn Thanh Hoan, Silver Spring, MD $200
Ô. Phan Văn Ken, Warner Robins, GA $210
Ô.B. Nguyễn Kim Ngọc & Nguyễn Võ Thiện, Naples, FL $250
Ô. Cao Đôn, Pearland, TX $500
Shell Oil Company Foundation, Princeton, NJ $500.04
DDS. Hồ Mộng Lan, Westminster, CA $1,000
Voice Canada, Mississauga, Ont., Canada $46,711.73
Network for Good, Washington DC $10
Nguyễn K. Đông, Saint Peterburg, FL $10
Cô Oanh, $50 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Nguyễn Kim Thoa, Richmond, TX $100
Ô.B. Phạm Phú Thiện, San Rafael, CA $100
Mai Đông, Lemon Grove, CA $100
Nguyễn Nhựt Thúy Loan, Fort Walton Beach, FL $100
Dương Thanh, East Hartford, CT $100
Thân Lai, Coral Springs, FL $100
Ô.B. Trần Ngọc, Alameda, CA $100
Se Minh, Bronx, NY $100
Ô.B. Col. Booth Lance III, Ret. Dumfries, VA $100
Ô.B. Bùi Bích Vân, adonia, TX $100
Võ Phương, Richmond, CA $100
Ô.B. Nguyễn K. Thanh, Randolph, MA $100
Ô.B. Vũ L. Kimberly, Riverdale, GA $100
Ô.B. Lê Thị Sang, Saint Louis, MO $100
Cô Nguyễn T. Dianne, Lakewood, CA $100
Ô.B. Nguyễn Đình Thảo, Flintstone, MD, $100
Ô.B. Bùi Ngọc Nam, 1 Houston, TX $100
Ô.B. Huỳnh Bông, Naples, FL $100
Ô.B. Lê Thị Kim Hoa, Porter Ranch, CA $100
Ô.B. Nguyễn Ngọc Minh, Greensboro, NC $100
Cô Lê Thị Hạnh, Raleigh, NC $100
Bà Võ T. Kim, La Vista, NE $100
Ô.B. Larson F. Dirk, Hastings, MN $100
Đỗ Đặng Don, Minneapolis, MN $100
Ô.B. Phạm Hữu Thiện, Richardson, TX $100
Ô.B. Trần K. Thôi, Washington, DC $100
Ô.B. Nguyễn Đức Thám, San Diego, CA $100
Ô.B. Đỗ Văn Thuận, Union City, CA $100
Ô.B. Lai T. Hiên, Oakland, CA $100
Ô. Nguyễn N. Anthony, Artesia, CA $100
Ô.B. Văn Điền Thanh, Anaheim, CA $100
Ô.B. Thái-Lê Thị Sơn, Fremont, CA $100
Bùi H. Tánh, Louisville, KY $100
Ô.B. Trần Cường, Garden Grove, CA $100
Ô.B. Nguyễn T. Trang, Spokane, WA $100
Ô. Nguyễn H. Mitchell, Sr. Phoenix, AZ $100
Nguyễn Anh Anh, San Diego, CA $100
Nguyễn P. Anh, San Leandro, CA $100
Nguyễn Vinh, Utica NY, $100
Ô.B. Huỳnh Giang Y, Denver, CO $100
Ô.B. Lý Trung, Galloway, NJ $100
Ô.B. Nguyễn Văn Nhiên, Orlando, FL $100
Ô.B. Đặng Phước, San Marcos, CA $100
Ô.B. Nguyễn Việt Dũng, Clovis, CA $100
Ô.B. Vương Thi Hoàng, Austin, TX $100
Tài Lê Thi, Northglenn, CO $100
Ô. Võ Thành Long, Fresno, CA $100
Bà Hoàng Thị Phương Liên, Milpitas, CA $100
Lý T. Hương, Springfield, VA $100
TVN Trucking, San José, CA $100
Mai Bích Nguyệt, San José, CA $100
Ô.B. Ngô Văn Khoa, Garden Grove, CA $100
Ô. Lê Ngọc Tuấn, Stanton, CA $100
Ô.B. Ẩn Danh (Ngô Q. Nghĩa), Lilburn, GA $100
Ô.B. Nguyễn Tấn Ninh, Norcross, GA $100
Ô.B. Nguyễn T. Thanh, Phoenix, AZ $100
Ô.B. Nguyễn V. Sáu, Stockton, CA $100
Ô.B. Huỳnh P. Phước, Carmichael, CA $100
Ô.B. Đỗ Đình Nam, Scranton, PA $100
Ô.B. Nguyễn Xuân, Costa Mesa, CA , $100
Ô.B. Nguyễn Văn Giác Jack, Escondido, CA $100
Ô.B. Nguyễn Anh Phương, Seattle, WA $100
Ô.B. Trịnh Trung Tín, Ocoee, FL $100
Lâm Đức, Brooklyn Park, MN $100
Ô.B. Nguyễn David, Corona, CA $100
Bà Nguyễn Mỹ Linh, San Diego, CA $100
Hồ Thùy Anh, Simi Valley, CA $150
Bà Lê Nghiêm H. Oanh Cathy, Winter Park, FL $200
Ô. Nguyễn Văn Bảy, Revere, MA $200
Ô.B. Lê Q. Minh, Elk Grove, CA $200
Ô.B. Tô B. Thạch, San Francisco, CA $200
Ô. Ma Q. Tùng, Renton, WA $200
Bà Trần T. Thiên Nga , Anderson, SC $200
Ô. Lê Nghi David, Norwood, MA $200
GĐ Trần Nam, Anaheim, CA $200
Ô. Nguyễn Văn Cam, Brentwood, TN $200
Modern Drug, Inc. Fresno, CA 1,000
Nguyễn Lương Quyền, San José, CA $20
Võ Cao Viên, Denver, CO $25
Nguyễn Tu, Placencia, CA $30
Cô Đặng Thị Lường, Erie, PA $30
Ô.B. Nguyễn Đổ David, San Francisco, CA $30
Ô.B. Nguyễn Thị Thanh, Santa Ana, CA $50
Bà Hân, Santa Ana, CA $50
Bà Hồng, Santa Ana, CA $50
Bà Dung, Santa Ana, CA $50
Nguyễn T. Đai, Phoenix, AZ $50
Ô. Lê Thái Chester, San José, CA $50
Bà QP Trần Nhật, Westminster, CA $50
Phan Bích Thủy, Winter Haven, FL $50
Bà Đinh Kim Xuân, Temple City, CA $50
Ô.B. Cao T. Binh, Richmond, VA $50
Ô.B. Nguyễn Hoàng Thông, San José, CA $50
Ô.B. Phaạm Thị Phương Thảo, Kent, WA $50
Ô.B. Phạm Xuân Hải, Glen Allen, VA $50
Ô.B. Lý Thom Sr. Culver City, CA $50
Ô.B. Tôn Tường Vũ, Citrus Heights, CA $50
Lê Tài, Worcester, MA $50 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Trương Thôi, Bình Định, SQ:38/141166/HS1/ĐPQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ụn, Khánh Hòa, HS1/CLQ, SQ:59/400707. Liệt tay trái.
Đặng Minh Luân, Khánh Hòa, SQ:58/400768/2/CLQ. Gãy chân phải.
Đỗ Trọng, Bình Định, SQ:241588/NQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Cư, Ninh Thuận, SQ:45/357853. Cụt chân phải.
Kiều Văn Thân, Ninh Thuận, SQ:68/121748/HS/ND Cụt chân phải.
Lưu Xuân Trường, Bình Định, SQ:245460/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trần Văn Thế, Khánh Hòa, SQ:63/400584/B1/CLQ. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Đoàn Văn Chợ, Phú Yên, SQ:74/514777/CLQ. Cụt tay trái.
Huỳnh Văn Thấy, Phú Yên, SQ:206240/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ngọc Quang, Bình Định, SQ:64/408395/CLQ. Cụt 1/3 chân phải.
Trịnh Thuấn, Phú Yên, SQ:59/408424/B2/CLQ. Cụt tay phải.
Đặng Tỏn, Khánh Hòa, SQ:71/412429/HS/ND Cụt chân trái.
Huỳnh Nghỉa Thân, Ninh Thuận, SQ:45/747984/B1/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Vân, Bình Định, SQ:71/146267/TU/CLQ. cụt chân trái.
Trần Văn Keo, Ninh Thuận, SQ:52/535566/B1/ĐPQ. Cụt 2/3 chân trái.
Lê Văn Xuân, Ninh Thuận, SQ:46/303917/ĐPQ. Cụt chân phải.
Phan Công Thành, Bình Thuận, SQ:69/149416/TU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Viết Hảo, Khánh Hòa, SQ:55/748803/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Hải, Phú Yên, SQ:44/325600/HS1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Chánh, Bình Định, SQ:56/408853/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Trình, Ninh Thuận, SQ:214293/NQ. Cụt tay trái. (Còn tiếp)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Cha mẹ hãy đặt niềm tin vào con” (Phần 1)

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 13 Tháng Tám, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 13 Tháng Tám, 2018.

Tình người ở lại

Anh gởi qua mình hương hoa mai quế/ Cuối vườn trà, xuân đến trổ nhiều bông/ Nửa vầng trăng lưng chừng kinh Vĩnh Tế

Tiền đồn quá xa – Tống Lê Chân/Tiểu Ðoàn 92 BÐQ

Trận đánh tại Tống Lê Chân giữa một tiểu đoàn Biệt Ðộng Quân (BÐQ) Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và quân Cộng Sản có mức độ quan trọng.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 6 Tháng Tám, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 6 Tháng Tám, 2018.

Trải niềm tâm sự

Video Đã có 9 người chết do nắng nóng bất thường tại Tây Ban Nha
Tướng Ngô Quang Trưởng, có nhiều tác giả viết về đề tài này, hôm nay không may cho tôi, phải đọc thêm những dòng chữ viết về ông, không mấy chỉnh cho lắm...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 30 Tháng Bảy, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 30 Tháng Bảy, 2018.

Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiến và trận Quảng Trị 1972

Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến vẫn phải thường trực tại Quảng Trị. Chúng tôi đã ăn Tết lần thứ hai ở Quảng Trị, và đang chịu đựng mùa mưa dầm...

Vùng trời quê bạn

Hôm nay, dưới bầu trời D.C. trong nắng hạ, tôi đứng đây trước “bức tường đen”, tìm được “địa chỉ” của bạn trong công viên buồn này.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 23 Tháng Bảy, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ÐNH kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ

Lưu đày, quê nhà

Tiếng võng đưa kẽo kẹt. Tiếng gà gáy trưa xao xác. Tiếng trẻ con nô giỡn xôn xao đâu đó từ cuối xóm. Tiếng hát ru con của người mẹ trẻ à ơi ơi à nghe mà bắt thèm... ngủ.