Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 26 Tháng Ba, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Cô Oanh, $50
Hội Thiện Tình Người, $50
Trịnh Trang, Bristow, VA $10
Ô.B. Bùi Huy Chương, Westminster, CA $20
Ô. Trịnh K. Long, Tacoma, WA $20
Lê M. Trang, Bowling Green, KY $25
Trần’s Family, Springfield, VA $25
Your Cause Corporate Employee Giving Program, Plano, TX $40
Nguyễn Đông, San José, CA $50
Phan Văn Lượm ở Port Republic, MD, Plano, TX $50
Lý Thuận, Tucson, AZ $50
Ô. Đỗ Quân, Garden Grove, CA $50
Ô. Bùi Văn Trí aka Mitchell Kim Hải, Tacoma, WA $100
Châu Phương, Rosemead, CA $100
Ô.B. Lê Ngọc Huệ, San Diego, CA $100
Cute Nails, Hayattsville, MD $100
Lê Thuận, Houston, TX $100
Ô.B. Trịnh Lan Anh, Cypress, CA $100
Ô.B. Tô Hà, Conyers, GA $100
Bà Nguyễn Phương Ninh Nina, Houston, TX $159
Bà Bùi Quang Chi, Santa Ana, CA $200
Ô.B. Nguyễn trọng Tường, Alexandria, VA $200
Ô. Đỗ Billy, St. Louis Park, MN $200
Bà Nguyễn Nina, Houston, TX $296.50
Ô. Cao Đôn, Pearland, TX $500
Bà Nguyễn Therexa, Amarillo, TX $500
Amazon Smile, $28.07
Ô. Dương V. Peter, Biloxi, MS $10
Nguyễn Thanh Thiệt, Honolulu, HI $20
Ô.B. Đặng Thái Phước, Burnsville, MN $20
Đàm Tô, Colorado Springs, CO $20
Lý Elizabeth, San Carlos, CA $50
Ô.B. Trần Qúi, Ann Arbor, MI $50
Võ N. Chi, Santa Ana, CA $50
Ô.B. Tạ Thanh Lợi, Long Beach, CA $50
Bà Nhượng ở Saint Martin Group, Santa Ana, CA $50
Cô Hào, Garden Grove, CA $50
Cô Số 6, Garden Grove, CA $50
Pho Bùi Mưu, Sterling, VA $70
Ô.B. Nguyễn Kim Hoàng, Maple, ON Canada $76.95
Phan Thịnh, Fort Worth, TX $100
Ô.B. Reinholz D. Thúy Hằng, San José, CA $100
Nguyễn D. Tường, Garden Grove, CA $100
Nguyễn T. Hoa, Garland, TX $100
Thái V. Cham, Dallas, TX $200 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Nguyễn Mỹ Linh, Seattle, WA $200
Hội Võ Bị Đà Lạt ở Georgia, Tucker, GA $200
VN Helping Hands, San Diego, CA $200
Chan-Phạm T. Daisy, Jacksonville, FL $200
Ô.B. Huỳnh T. Nhiên, Union, NJ $200
Không Bảo, Portland, OR $200
Ô.B. Trần C. Huân, Bakersfield, CA $200
Bà Trần Thị Vân Lê, Lilburn, GA $200
Ô.B. Lê Thi Lan, San Pablo, CA $200
Ô.B. Lu Chân Dung, Malden, MA $200
Ô. Chu Quang Mại, Kent, WA $200
Ô.B. Nguyễn Gregory, Franklin Park, IL $200
Văn H. He, Utica, NY $200
Ô.B. Mai Tòng, Pennsauken, NJ $200
Nguyễn T. Anh Tài, Milpitas, CA $200
Ô. Lunsadi Son, Sacramento, CA $200
Ô.B. Lê Văn Thu, Yukon, OK $200
Ô.B. Nguyễn Hoài Bắc, Little Neck, NY $200
Ô.B. Lý N. Anh, Virginia Beach, VA $200
Ô.B. Nguyễn Kiên, Memphis, TN $200
Ô.B. Phan Việt, Gainesville, FL $200
Ô.B. Nguyễn K. Tiệp & Hao, Woodbridge, VA $200
Prum Kunthy, MD. Medical Clinic, Westminster, CA $200
Ô.B. Uông B. Chương, Kent, WA $200
Ô. Lương L. Hoa, York, PA $200
Nguyễn Waslinken, Blasdell, NY $200
Ô.B. Trần V. Tiệp, Arlington, TX $200
T1 Cleaners, Huntington Beach, CA $200
Ô.B. Trần Thiện, Milpitas, CA $200
Nguyễn Thanh Văn, Seattle, WA $200
Ô.B. Huỳnh Q. Khai, Lawrenceville, GA $200
Phạm Văn Thanh, Sugarland, TX $200
Bùi Thu, Austin, TX, $200
Nguyễn Nua, Dorchester, MA $200
Phan Văn Hung, Atlanta, GA $200
Trần Ngọc Phi, San José, CA $200
Trương Joannie, Quincy, MA $100
Ô.B. Dương Dũng James, West Hills, CA $100
Ô.B. Lý Văn Linh, Silver Spring, MD $100
Bà Nguyễn T. Ann, Oklahoma City, OK $100
Lưu K. Thanh, Pearland, TX $100
Bà Võ Thị Cúc, Bridgewater, NJ $100
Ô.B. Nguyễn Thị Hao, Westminster, CA $100
Cô Nguyễn Thị Hiền, San José, CA $100
Ô.B. Trần Quang, Brockton, MA $100
Ô.B. Trần Thị Phương Loan, Everett, MA $100
Bà Phạm Thị Minh Tân, Santa Clara, CA $100
Ô. Đỗ Hữu Lâm, San José, CA $100
Ô.B. Nguyễn Bông, San Diego, CA $100
Nguyễn Hồng Sơn, Gilbert, AZ $100
Bà Trần T. Minh Nguyệt, Hillsboro, OR $100
Hứa K. Cao, Newark, CA $100
Lê Văn Quang, San José, CA $100
Laundry Coin Equipments Inc, Houston, TX $200
Madeline Nguyễn Insurầnce Agency, Sugarland, TX $200
Anh em trong nhóm khóa 4/71 Thủ Đức-An Lộc-Thương Lê, Houston, TX $200
Luke Đinh, $200
Quang Mai, $200
Phong Nguyễn & Van T Nguyễn, Houston, TX $250
Lana Nguyễn, Stafford, TX $250
Đoan Thanh Nguyễn, Houston, TX $250
Em Phước Le & Thanh Hoa Le, Houston, TX $300
Cynthia Nguyễn & Hung Phạm, Houston, TX $300
Hung Van Trần & Yen Trần, Houston, TX $300
Minh Nguyễn, $300
Phat Phung, $300
Tuan Nguyễn & Tong Nguyễn, Houston, TX $300
Chung Kim Ly, Nga Nguyễn, Hoa Quach, $300
Tammy Nguyễn & Antoine, Round Rock, TX $300
Law Office of Noel Bailey, Houston, TX $300
New La Crawfish Boil, Houston, TX $300
JR Insurance & Tax – Joseph, Houston, TX $300
AP Insurance & Tax Anthony Phạm Inc, Houston, TX $300
Phong Võ, Lake Charles, LA, $300 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Võ Đức Nhuận, Quảng Ngãi, Cụt chân trái và ngón giữa tay phải.
Nguyễn Thành Dữ, Quảng Ngãi, Cụt 1/3 chân.
Bùi Phụ Sơn, Quảng Ngãi, Cụt chân phải, chân trái teo cơ, 2 mắt mờ.
Võ Ngọc Nuôi, Quảng Nam, Gãy 2 chân.
Nguyễn Văn Nhỏ, Quảng Nam, Cụt chân phải và tay trái.
Nguyễn Chí Đây, Quảng Nam, Cụt chân trái.
Nguyễn Lư, Quảng Nam, Cụt chân trái.
Văn Tấn Minh, Quảng Nam, Cụt chân.
Lê Quân, Quảng Ngải, Cụt chân trái.
Khúc Thừa Chiến, Quảng Nam, Cụt chân phải.
Trần Ngọc Vinh, Quảng Nam, Cụt chân trái.
Lê Xuân Tuế, Quảng Nam, Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Giáo, Quảng Nam, Cụt chân phải, gãy bàn chân trái.
Lê Văn Hùng, Quảng Ngải, 85% cụt 1/2 bàn chân.
Võ Đình Dương, Quảng Nam, Cụt 1/3 cánh tay phải.
Nguyễn Ngọc Sanh, Quảng Nam, Cụt chân trái, gẩy chân phải.
Vương Hữu Nhàn, Quảng Nam, Cụt 1/3 chân phải.
Dương Sanh, Quảng Nam, Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Văn Quý, Quảng Nam, Cụt chân trái.
Nguyễn Hai, Quảng Nam, Cụt chân phải.
Trần Mùi, Quảng Nam, Cụt chân trái.
Hồ Em, Quảng Ngải, Cụt bàn chân phải.
Phạm Bằng, Quảng Ngải, Teo bàn chân trái.
Trần Đính, Quảng Nam, Cụt tay trái và chân trái.
Lê Nẫm, Quảng Nam, Mù 2 mắt.
Trương Ngàn, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Đặng Văn Hóa, Quảng Nam, Mù 2 mắt. Cụt chân trái.
Trần Thanh Hải, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Nguyễn Hợi (Thữa), Quảng Nam, Mù 2 mắt.
Đỗ Đức Lịnh, Quảng Ngãi, Liệt 2 chân.
Nguyễn Khá, Quảng Nam, Cụt chân trái và tay phải.
Nguyễn Ngọc Châu, Quảng Nam, Cụt chân phải. Liệt tay phải.
Phạm Thanh Tài, Quảng Nam, Gẩy 2 chân.
Hồ Trung, Quảng Ngãi, Cụt hai chân.
Trương Quang Châu, Quảng Nam, Cụt hai chân.
Nguyễn Vàng, Quảng Nam, Cụt 2 chân, 2 tay.
Phạm Văn Thông, Quảng Nam, Cụt hai chân.
Tăng Văn On, Quảng Nam, Cụt hai tay,mù mắt trái.
Nguyễn Thành, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Lê Tuyến, Quảng Nam, Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Phạm Tân (Trân), Quảng Nam, Mù 2 mắt.
Trần Quốc Thái, Quảng Nam, Cụt hai chân.
Lưu Văn Liên, Quảng Nam, Mù hai mắt.
Phạm Luốc, Quảng Nam, Cụt hai chân.
Nguyễn Minh Lý, Quảng Nam, Cụt chân trái.
Phạm Bốn Quảng Nam, Cụt hai chân.
Mã Thành Ký, Quảng Nam, Cụt 2 chân.
Nguyễn Bá Hội, Quảng Ngãi, Cụt 2 chân.
Đao Cung, Quảng Ngải, Cụt 2 chân. Mù mắt phải.
Nguyễn Huấn, Quảng Ngải, Liệt 2 chân. Bị thương ở đầu.
Trân Đoan, Quảng Ngãi, Cụt chân phải.
Trần Trung Phán, Quảng Ngãi, Bị thương cột sống, liệt 2 chân.
Đỗ Tấn Tám, Quảng Nam, Mù 2 mắt. (Còn tiếp)

Cảnh sát Orange County công bố lịch thả tù nhân trên mạng

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Trung Tá Lê Văn Ngôn trấn thủ Tống Lê Chân như thế nào?

Viết để ngợi ca và vinh danh 275 chiến sĩ Mũ Nâu của Tiểu Ðoàn 92 Biệt Ðộng Quân và người bạn cùng khóa, cố Trung Tá Lê Văn Ngôn.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018.

Ta, tên tù biệt xứ

Lê vòng xích ta tên tù lưu xứ/ Biệt quê hương giữa cuộc chiến vừa tàn/ Vì tham sống ta ôm niềm đau nhục/ Bạn chết là - đã chọn lấy vinh quang.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 3 Tháng Mười Hai, 2018.

‘Hoa Biển’ Anh Thy

Tác phẩm này nổi tiếng đến độ, nói đến “Hoa Biển” là người yêu nhạc nghĩ đến Anh Thy hoặc nói đến Anh Thy là thấy “Hoa Biển.”

Góc nhìn của người lính cũ: Du sinh Trung Cộng và du sinh Việt Nam

Tòa Đại Sứ Mỹ tại Bắc Kinh vừa bất ngờ thu hồi một loại thị thực đặc biệt dành cho một số những nghiên cứu sinh của Trung Quốc.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 26 Tháng Mười Một, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 26 Tháng Mười Một, 2018.

Góc nhìn của người lính cũ: ‘Chết vì Trung Quốc’

Tác giả cuốn sách “Chết vì Trung Quốc” (Death by China) là Tiến Sĩ Kinh Tế Peter Navarro của Đại Học Harvard, hiện là cố vấn thương mại của Tổng Thống Donald Trump từ ngày 21 Tháng Mười Hai, 2016.

Không Quân VNCH và chiến trường An Lộc

Trận An Lộc đã được ghi vào Chiến Sử của Quân Lực VNCH như một chiến thắng lẫy lừng, ngăn chận được cuộc tấn công của Cộng Sản Bắc Việt.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 19 Tháng Mười Một, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 19 Tháng Mười Một, 2018.