Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 7 Tháng Năm, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Nguyễn Thanh Thiết & Nguyễn Thị Sang, Honolulu, HI $20
Ô.B. Nguyễn Văn Don,, San Gabriel, CA $20
Morgan Thị Gái, Bay St. Louis, MS $20
Lê M. Trang, Bowling Green, KY $25
Ô.B. Nguyễn T. Tony, Newbury Park, CA $30
Ô. Khuất Y Trâm, Sugarland, TX $100
Ô.B. Nguyễn Văn San, Santa Barbara, CA $100
Ô.B. Dương Chân Quang,, Huntington Beach, CA $100
Ô.B. Nguyễn Khoa Điềm, Westminster, CA $100
Tỳ Kheo Thích Tuệ Khai, Westminster, CA $100
Hoàng Q. Dan, Fountain Valley, CA $250
Ô.B. Trần Quang Mỹ, Westminster, CA $300
Bà Nguyễn Tracy, Haltom City, TX $300
Ô. Nguyễn D. Phú, Renton, WA $300
Ô.B. Nguyễn T. Thanh Lan, Alexandria, VA $400
Ô.B. Nguyễn Nhung, Cerritos, CA $500 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Ô.B. Nguyễn Nhung, Cerritos, CA $200
Ô.B. Dương T. Giao, Milpitas, CA $200
Ô.B. Nguyễn H. Quý, Yorba Linda, CA $200
Chè D. Terry, Tustin, CA $200
Nguyễn Mai (Nails, Salon LLC), Crosslane, WV $200
Ô.B. Đỗ B. Hiền, Tamaqua, PA $200
Ô.B. Nguyễn Ngọc Đức Nga, Albuquerque, MN $200
Bà Phạm Cathy, Portland, CA $200
Ô. Phạm Văn Thuận, San José, CA $300
Ô.B. Đinh T. Long, Little, CO $300
Bà Đỗ Kelly, Rosemead, CA $300
Ô.B. Lê H. Trang, Ketting, OH $300
Ô.B. Trần Uẩn Ngọc, Hapeville, GA $300
Bà Nguyễn T. Kim Loan, Jacksonville, FL $300
Ô.B. Trần Chí Công, Lancaster, PA $300
Ô.B. Nguyễn Kiên & Ô.B. Lê Trung, San Francisco, CA $300
Ánh Hồng Jewelry, Sacramento, CA $300
Đặng N. Quí, San José, CA $300
Nguyễn An (VHG Real Estate, LLC), Macon, GA $300
L. D. Nails, Oakdale, CA $300
Ô. Nguyễn Chí Hưng, Santa Clara, CA $300
Ô.B. Đặng T. Thuận & Liên Chi, Redlands, CA $300
Ô.B. Trần Văn Hanh, Lilburn, GA $300
Ô.B. Phạm Đức Long, Garden Grove, CA $300
Ô.B. Sy A. Sang,. Duluth, GA $300
Ô.B. Võ D. Hưng, San José, CA $400
Lê D. Sách, Margate, FL $400
Ô.B. Phạm Q. Tuấn, San Francisco, CA $400
Ô.B. Đặng Văn Anh, Kent, MA $400
Nguyễn Bá Thanh, Garden Grove, CA $500
Hội Ái Hữu Không Quân ỡ PA, NJ & DE, Philadelphia, PA $500
Hội Thánh Thất Cao Đài, San Antonio, TX $500
Ô.B. Tạ Văn Việt, Kansas City, MO $500
Ô.B. Nguyễn Ngọc Đức & con Nguyễn Tamy, Poway, CA $500
Ô.B. Mai Thị Thu Nguyệt, Forest Park, GA $500
Bà Lê Christine, San José, CA $500
Ô.B. Nguyễn T. Truân, Woodbridge, VA $500
Triệu Bá Tuyết, Ambler, PA $1,000
Nguyễn Hoa, Fairfax, VA $1,000
Nguyễn Thùy Linh, Houston, TX $1,000
Ẩn danh, San José, CA $10
Ô.B. Trần C. Christopher, Falls Church, VA $15
Ô.B. Phạm Văn Kiên, Morrow, GA $20
Đỗ H. Phước, Westminster, CA $20
Lê Phước Tâm, Charlotte, NC $25
Bà Lê Thị Thanh Toàn, San José, CA $30
Ô.B. Nguyễn N. David, Huntington, WV $30
Trương Mỹ, Milpitas, CA $40
Nguyễn Lộc, San José, CA $40
Ô.B. Nguyễn Chương, Worcester, MA $50
Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, Philadelphia, PA $50
Ô. Đặng Đức Nghi, Fremont, CA $50
Ô.B. Mai Mạnh Giao, San José, CA $50
Trinh Nhung, Livingston, NJ $50
Bà Nguyễn Thị Lý, Stockton, CA $50
Nguyễn H. Hoa, Roseville, CA $50
Ô.B. Trần Đình Khuôn, Tomball, TX $50
Ô.B. Phan Văn Tân, Troutdale, OR $50
Ô.B. Tô Kim Bằng, Bridgeport, CT $50
Ô. Nguyễn Đức Huy, Portland, OR $50
Quỳnh An Oceanside, CA $50
Ô.B. Nguyễn Văn Kỳ, Seattle, WA $50
Bà Nguyễn Rosette, San José, CA $50
Ô.B. Huỳnh V. Phước, Loveland, OH $50
Ô.B. Trịnh Đinh Bội, Portland, OR $50 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Trần Tý, Phú Yên, SQ:53/722228/B2/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Huỳnh Hữu Đức, Ninh Thuận, SQ:74/651745/B1/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Văn Hùng, Bình Định, SQ:200489/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trrần Đăng Thao, Khánh Hòa, SQ:69/161978/B1/ND. Cụt chân trái.
Đỗ Tấn Tuồng, Ninh Thuận, SQ:72/129742/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Lê Văn Trọng, Bình Định, SQ:200443/NQ. Cụt sát chân trái.
Nguyễn Xuân Hoà, Bình Thuận, SQ:72/701863/TS/HQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Điền, Ninh Thuận SQ:213868/NQ. Cụt chân trái.
Đỗ Văn Điểm, Bình Định, SQ:242690/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Văn Tờ, Phú Yên, SQ:53/651426/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Sở, Bình Định, SQ:250466/NQ. Cụt 1/3 cánh tay phải.
Lê Phương, Khánh Hòa, SQ:65/400442/HS1/TG. Cụt tay phải.
Huỳnh Văn Bảy, Bình Thuận, SQ:74/516576/BĐQ. Cụt tay phải.
Hà Thanh Nhẫn, Bình Định, SQ:56/815277/B1/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trương Văn Sanh, Bình Thuận, SQ:43/370366/HS1/ĐPQ. Cụt 1/3 chân phải.
Đặng Sí, Phú Yên, SQ:207608/NQ. Cụt chân trái.
Phan Ra, Khánh Hòa, SQ:76/406616/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Nho, Khánh Hòa, SQ:59/800278/HS1/TQLC. Cụt 1/3 đùi phải.
Nguyễn Minh, Phú Yên, SQ:74/412761/B1/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Văn Thiết, Bình Thuận, SQ:47/617337/B2/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Lùn (Phạm Châu), Phú Yên, SQ:51/656008/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Triệu Văn Thời, Tây Ninh, SQ:73/104062/HS/CLQ. Gãy tay trái, bàn tay trái co rút.
Nguyễn Quang Huyền, Cần Thơ, SQ:59/124626/TS/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Ríp, Đồng Tháp, SQ:72/506419/B2/CLQ. Bị thương ở đầu.
Ngô Công Hóa, đất nước, SQ:73/200280/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Phạm Hưng Thạnh, An Giang, SQ:500692/TS/CLQ. Liệt tay phải
Nguyễn Văn Lập, Đồng Nai, SQ:60/176846/HS/TG. Gãy chân trái
Trương Phú Thêm, Đồng Nai, SQ 37/273423 TĐ123/ĐPQ. Cụt 4 ngón chân trái.
Nguyễn Văn Cắm, Long An, SQ 74/125807/CLQ. Bị thương ở lưng.
Nguyễn Văn Mum, Long An, SQ 55/E06090/NQ. Cụt 4 ngón bàn chân trái.
Dương Văn Lùng, Tiền Giang, SQ 51/447376 ĐPQ. Gãy 2 chân.
Lương Thanh Đông, Saigon, SQ 61/214915. Vết thương bụng.
Nguyễn Văn Hoa, Saigon, SQ 66/100487. Bị thương ở mặt.
Hồ Tấn Thời, Đồng Nai, SQ60/700267. Cụt chân phải.
Nguyễn Tưởng, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ 632540. Cụt chân trái
Nguyễn Văn Uyển, Đồng Nai SQ:375833/nhân quyền. Cụt tay phải.
Ngô Chánh Thiện, Bình Phước, SQ 70A/ 700077. Gãy chân phải.
Trương Khải Liêng, Đồng Nai SQ:372716/NQ. Cụt chân phải.
Đoàn Văn Vàng, Trà Vinh, SQ:70/124800/TS/CLQ. Liệt 2 chân.
Nguyễn Văn Năng, Đồng Nai, SQ 55/180641/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Thiệt, Đồng Nai SQ64/193403/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Hà Văn Liêu, Đồng Nai SQ 115493/NQ. Mù mắt trái.
Võ Văn Phó, Vĩnh Long, SQ:54/109282/HS/BĐQ. Gãy liệt tay phải.
Đặng Tỉnh, Long An, SQ 67/408415/CLQ. Mù mắt phải.
Ngô Văn Đấu, Tiền Giang, SQ:864818/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Huỳnh Văn Chính, Long An, SQ 55/776608. Mù mắt trái.
Võ Văn Trạch, Tiền Giang, SQ 56/500095. Gãy xương hàm dưới.
Bùi Văn Tới, Sóc Trăng, SQ:51/735576/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Hoàng, Saigon, SQ 69/135103/BĐQ. Gãy chân trái.
Thạch Chưng, Sóc Trăng, SQ 48/476279. Bị thương ở ngực.
Nguyễn Văn Dậu, Sóc Trăng, SQ 74/513888. Mù mắt phải.
Huỳnh Văn Phan, Trà Vinh, SQ 65/512285. Gãy liệt chân trái.
Nguyễn Văn Đúng, An Giang, SQ 68/515893/ BĐQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Út, Long An, SQ:66/112049/TrU/ĐPQ. Cụt hai chân.
Đỗ Văn Tài, Tây Ninh, SQ 50/497412. Cụt tay phải.
Lê Văn Sơn, Saigon SQ:63/125572/TS/CLQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Lên, Bình Dương, SQ 43/208529. Gãy liệt chân tay phải.
Nguyễn Thanh Mai, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ:55/771917/B1/CLQ. Cụt chân phải, mù mắt trái.
Phạm Văn Hiến, Saigon, SQ:61/138645/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Giỏi, Đồng Nai, SQ 59/909959/CLQ. Cụt chân phải
Bạch Văn Thắng, Đồng Nai, SQ 372.915/CLQ.. Cụt chân trái
Nguyễn Văn Ty, Saigon, SQ:349102/NQ. Cụt 2 tay. (Còn tiếp)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Đời sống và sinh hoạt Ai Cập”(Phần 1)


Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Gặp lại bạn xưa

Từ Bắc Âu sang Cali thăm con/ Bất ngờ gặp lại mày giữa Little Saigon/ người đông như hội/ Hơn 30 năm rồi mày vẫn nhận ra tao/ Dù bây giờ cả hai thằng đều già nua quá đỗi.

Nhớ đến anh, Người Lính VNCH

Người chiến sĩ QLVNCH với trọng trách mà Tổ quốc đã giao phó cho họ qua ba điều tâm niệm: Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm, như chiếc ghe nhỏ đang cố gắng đẩy chiếc sà lan nặng nề đầy cát giữa dòng sông nước chảy cuộn

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 21 Tháng Năm, 2018

Danh sách mạnh thường quân & ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Sư Đoàn 23 Bộ Binh hào hùng và Kontum 1972

Một sư đoàn chọi ba*/ Từ dòng sông Dabla,/ Thuộc tỉnh lộ mười bốn:/ Sư Đoàn Hai Mươi Ba...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ân nhân ghi đến ngày 14 Tháng Năm, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

‘Tàn cơn binh lửa’

Sau khi rời khỏi chức vụ biệt đội trưởng để đảm nhận trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, tôi có thì giờ và có nhu cầu theo dõi tình hình quân sự và chính trị nhiều hơn.

Những biến cố lịch sử từ 1-16 Tháng Tư, 1975, tại Phan Rang, Ninh Thuận

Qua tài liệu cùng ký ức, tôi đã ghi lại những sự kiện xảy ra hơn bốn thập niên trước, dù cố gắng viết chính xác song chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong bạn đọc vui lòng thông cảm.

Giọt nước mắt cho Việt Nam, 43 năm sau ngày Miền Nam Tự Do mất vào tay Cộng Sản

Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay là một tập thể cai trị rất vô trách nhiệm với đất nước, nghĩa là không có một cá nhân nào đứng ra chịu trách nhiệm về tội bán nước cho quân Tàu...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 21 Tháng Tư, 2018

Danh sách mạnh thường quân & ân nhân ÐNH 'Cám Ơn Anh' Kỳ 11 và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Người chiến sĩ VNCH ngày cuối cùng của cuộc chiến

Vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà mọi giới đều hiểu rằng không còn gì có thể cứu vãn được nữa thì người chiến sĩ VNCH vẫn chiến đấu dũng cảm.