Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 7 Tháng Năm, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Nguyễn Thanh Thiết & Nguyễn Thị Sang, Honolulu, HI $20
Ô.B. Nguyễn Văn Don,, San Gabriel, CA $20
Morgan Thị Gái, Bay St. Louis, MS $20
Lê M. Trang, Bowling Green, KY $25
Ô.B. Nguyễn T. Tony, Newbury Park, CA $30
Ô. Khuất Y Trâm, Sugarland, TX $100
Ô.B. Nguyễn Văn San, Santa Barbara, CA $100
Ô.B. Dương Chân Quang,, Huntington Beach, CA $100
Ô.B. Nguyễn Khoa Điềm, Westminster, CA $100
Tỳ Kheo Thích Tuệ Khai, Westminster, CA $100
Hoàng Q. Dan, Fountain Valley, CA $250
Ô.B. Trần Quang Mỹ, Westminster, CA $300
Bà Nguyễn Tracy, Haltom City, TX $300
Ô. Nguyễn D. Phú, Renton, WA $300
Ô.B. Nguyễn T. Thanh Lan, Alexandria, VA $400
Ô.B. Nguyễn Nhung, Cerritos, CA $500 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Ô.B. Nguyễn Nhung, Cerritos, CA $200
Ô.B. Dương T. Giao, Milpitas, CA $200
Ô.B. Nguyễn H. Quý, Yorba Linda, CA $200
Chè D. Terry, Tustin, CA $200
Nguyễn Mai (Nails, Salon LLC), Crosslane, WV $200
Ô.B. Đỗ B. Hiền, Tamaqua, PA $200
Ô.B. Nguyễn Ngọc Đức Nga, Albuquerque, MN $200
Bà Phạm Cathy, Portland, CA $200
Ô. Phạm Văn Thuận, San José, CA $300
Ô.B. Đinh T. Long, Little, CO $300
Bà Đỗ Kelly, Rosemead, CA $300
Ô.B. Lê H. Trang, Ketting, OH $300
Ô.B. Trần Uẩn Ngọc, Hapeville, GA $300
Bà Nguyễn T. Kim Loan, Jacksonville, FL $300
Ô.B. Trần Chí Công, Lancaster, PA $300
Ô.B. Nguyễn Kiên & Ô.B. Lê Trung, San Francisco, CA $300
Ánh Hồng Jewelry, Sacramento, CA $300
Đặng N. Quí, San José, CA $300
Nguyễn An (VHG Real Estate, LLC), Macon, GA $300
L. D. Nails, Oakdale, CA $300
Ô. Nguyễn Chí Hưng, Santa Clara, CA $300
Ô.B. Đặng T. Thuận & Liên Chi, Redlands, CA $300
Ô.B. Trần Văn Hanh, Lilburn, GA $300
Ô.B. Phạm Đức Long, Garden Grove, CA $300
Ô.B. Sy A. Sang,. Duluth, GA $300
Ô.B. Võ D. Hưng, San José, CA $400
Lê D. Sách, Margate, FL $400
Ô.B. Phạm Q. Tuấn, San Francisco, CA $400
Ô.B. Đặng Văn Anh, Kent, MA $400
Nguyễn Bá Thanh, Garden Grove, CA $500
Hội Ái Hữu Không Quân ỡ PA, NJ & DE, Philadelphia, PA $500
Hội Thánh Thất Cao Đài, San Antonio, TX $500
Ô.B. Tạ Văn Việt, Kansas City, MO $500
Ô.B. Nguyễn Ngọc Đức & con Nguyễn Tamy, Poway, CA $500
Ô.B. Mai Thị Thu Nguyệt, Forest Park, GA $500
Bà Lê Christine, San José, CA $500
Ô.B. Nguyễn T. Truân, Woodbridge, VA $500
Triệu Bá Tuyết, Ambler, PA $1,000
Nguyễn Hoa, Fairfax, VA $1,000
Nguyễn Thùy Linh, Houston, TX $1,000
Ẩn danh, San José, CA $10
Ô.B. Trần C. Christopher, Falls Church, VA $15
Ô.B. Phạm Văn Kiên, Morrow, GA $20
Đỗ H. Phước, Westminster, CA $20
Lê Phước Tâm, Charlotte, NC $25
Bà Lê Thị Thanh Toàn, San José, CA $30
Ô.B. Nguyễn N. David, Huntington, WV $30
Trương Mỹ, Milpitas, CA $40
Nguyễn Lộc, San José, CA $40
Ô.B. Nguyễn Chương, Worcester, MA $50
Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, Philadelphia, PA $50
Ô. Đặng Đức Nghi, Fremont, CA $50
Ô.B. Mai Mạnh Giao, San José, CA $50
Trinh Nhung, Livingston, NJ $50
Bà Nguyễn Thị Lý, Stockton, CA $50
Nguyễn H. Hoa, Roseville, CA $50
Ô.B. Trần Đình Khuôn, Tomball, TX $50
Ô.B. Phan Văn Tân, Troutdale, OR $50
Ô.B. Tô Kim Bằng, Bridgeport, CT $50
Ô. Nguyễn Đức Huy, Portland, OR $50
Quỳnh An Oceanside, CA $50
Ô.B. Nguyễn Văn Kỳ, Seattle, WA $50
Bà Nguyễn Rosette, San José, CA $50
Ô.B. Huỳnh V. Phước, Loveland, OH $50
Ô.B. Trịnh Đinh Bội, Portland, OR $50 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Trần Tý, Phú Yên, SQ:53/722228/B2/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Huỳnh Hữu Đức, Ninh Thuận, SQ:74/651745/B1/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Văn Hùng, Bình Định, SQ:200489/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trrần Đăng Thao, Khánh Hòa, SQ:69/161978/B1/ND. Cụt chân trái.
Đỗ Tấn Tuồng, Ninh Thuận, SQ:72/129742/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Lê Văn Trọng, Bình Định, SQ:200443/NQ. Cụt sát chân trái.
Nguyễn Xuân Hoà, Bình Thuận, SQ:72/701863/TS/HQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Điền, Ninh Thuận SQ:213868/NQ. Cụt chân trái.
Đỗ Văn Điểm, Bình Định, SQ:242690/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Văn Tờ, Phú Yên, SQ:53/651426/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Sở, Bình Định, SQ:250466/NQ. Cụt 1/3 cánh tay phải.
Lê Phương, Khánh Hòa, SQ:65/400442/HS1/TG. Cụt tay phải.
Huỳnh Văn Bảy, Bình Thuận, SQ:74/516576/BĐQ. Cụt tay phải.
Hà Thanh Nhẫn, Bình Định, SQ:56/815277/B1/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trương Văn Sanh, Bình Thuận, SQ:43/370366/HS1/ĐPQ. Cụt 1/3 chân phải.
Đặng Sí, Phú Yên, SQ:207608/NQ. Cụt chân trái.
Phan Ra, Khánh Hòa, SQ:76/406616/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Nho, Khánh Hòa, SQ:59/800278/HS1/TQLC. Cụt 1/3 đùi phải.
Nguyễn Minh, Phú Yên, SQ:74/412761/B1/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Văn Thiết, Bình Thuận, SQ:47/617337/B2/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Lùn (Phạm Châu), Phú Yên, SQ:51/656008/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Triệu Văn Thời, Tây Ninh, SQ:73/104062/HS/CLQ. Gãy tay trái, bàn tay trái co rút.
Nguyễn Quang Huyền, Cần Thơ, SQ:59/124626/TS/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Ríp, Đồng Tháp, SQ:72/506419/B2/CLQ. Bị thương ở đầu.
Ngô Công Hóa, đất nước, SQ:73/200280/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Phạm Hưng Thạnh, An Giang, SQ:500692/TS/CLQ. Liệt tay phải
Nguyễn Văn Lập, Đồng Nai, SQ:60/176846/HS/TG. Gãy chân trái
Trương Phú Thêm, Đồng Nai, SQ 37/273423 TĐ123/ĐPQ. Cụt 4 ngón chân trái.
Nguyễn Văn Cắm, Long An, SQ 74/125807/CLQ. Bị thương ở lưng.
Nguyễn Văn Mum, Long An, SQ 55/E06090/NQ. Cụt 4 ngón bàn chân trái.
Dương Văn Lùng, Tiền Giang, SQ 51/447376 ĐPQ. Gãy 2 chân.
Lương Thanh Đông, Saigon, SQ 61/214915. Vết thương bụng.
Nguyễn Văn Hoa, Saigon, SQ 66/100487. Bị thương ở mặt.
Hồ Tấn Thời, Đồng Nai, SQ60/700267. Cụt chân phải.
Nguyễn Tưởng, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ 632540. Cụt chân trái
Nguyễn Văn Uyển, Đồng Nai SQ:375833/nhân quyền. Cụt tay phải.
Ngô Chánh Thiện, Bình Phước, SQ 70A/ 700077. Gãy chân phải.
Trương Khải Liêng, Đồng Nai SQ:372716/NQ. Cụt chân phải.
Đoàn Văn Vàng, Trà Vinh, SQ:70/124800/TS/CLQ. Liệt 2 chân.
Nguyễn Văn Năng, Đồng Nai, SQ 55/180641/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Thiệt, Đồng Nai SQ64/193403/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Hà Văn Liêu, Đồng Nai SQ 115493/NQ. Mù mắt trái.
Võ Văn Phó, Vĩnh Long, SQ:54/109282/HS/BĐQ. Gãy liệt tay phải.
Đặng Tỉnh, Long An, SQ 67/408415/CLQ. Mù mắt phải.
Ngô Văn Đấu, Tiền Giang, SQ:864818/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Huỳnh Văn Chính, Long An, SQ 55/776608. Mù mắt trái.
Võ Văn Trạch, Tiền Giang, SQ 56/500095. Gãy xương hàm dưới.
Bùi Văn Tới, Sóc Trăng, SQ:51/735576/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Hoàng, Saigon, SQ 69/135103/BĐQ. Gãy chân trái.
Thạch Chưng, Sóc Trăng, SQ 48/476279. Bị thương ở ngực.
Nguyễn Văn Dậu, Sóc Trăng, SQ 74/513888. Mù mắt phải.
Huỳnh Văn Phan, Trà Vinh, SQ 65/512285. Gãy liệt chân trái.
Nguyễn Văn Đúng, An Giang, SQ 68/515893/ BĐQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Út, Long An, SQ:66/112049/TrU/ĐPQ. Cụt hai chân.
Đỗ Văn Tài, Tây Ninh, SQ 50/497412. Cụt tay phải.
Lê Văn Sơn, Saigon SQ:63/125572/TS/CLQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Lên, Bình Dương, SQ 43/208529. Gãy liệt chân tay phải.
Nguyễn Thanh Mai, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ:55/771917/B1/CLQ. Cụt chân phải, mù mắt trái.
Phạm Văn Hiến, Saigon, SQ:61/138645/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Giỏi, Đồng Nai, SQ 59/909959/CLQ. Cụt chân phải
Bạch Văn Thắng, Đồng Nai, SQ 372.915/CLQ.. Cụt chân trái
Nguyễn Văn Ty, Saigon, SQ:349102/NQ. Cụt 2 tay. (Còn tiếp)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Đời sống và sinh hoạt Ai Cập”(Phần 1)

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 13 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 13 Tháng Giêng, 2019.

Góc chiến trường xưa: Ngày ta bỏ núi

Chúng tôi đã không bỏ nhau. Theo chân nhau, chúng tôi đã ngã xuống, từng ngày. Máu chúng tôi đã tưới đẫm từng ngọn đồi, từng đoạn đường...

Góc nhìn của người lính cũ: Điệu boléro thăng tiến nhờ các anh lính VNCH

Đại đa số lính VNCH thường nghe chương trình Dạ Lan mỗi đêm. Gần như đêm nào chúng tôi cũng đợi nghe cho vơi bớt nỗi buồn xa nhà...

Trại ‘cải tạo’ của CSVN sau năm 1975

Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch giải thoát tù “cải tạo” Việt Nam để họ được sang sinh sống và đoàn tụ tại Hoa Kỳ là một vấn đề của lương tâm.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ, ghi đến ngày 6 Tháng Giêng, 2019.

Góc nhìn của người lính cũ: Rút quân

Trước thềm Giáng Sinh và năm mới 2019, Tổng Thống Donald Trump đột ngột tuyên bố rút quân Hoa Kỳ tại Syria, làm sửng sốt hầu như mọi người.

Một ngày lính, một đời lính và những nấm mồ

Sáng sớm còn mơ màng giấc ngủ/ Ðạn pháo rít qua đầu/ Ta thấy ta vụt nhào xuống hố/Lỗ hố nông đào vội chiều qua.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ & Quả Phụ VNCH và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Góc nhìn của người lính cũ: Nhìn lại năm qua

Năm 2018 vừa chấm dứt, thử nhìn lại những biến động trên thế giới nhân dịp đầu năm để những người lính cũ chúng ta thử dự đoán một năm mới thế nào.

Ân tình bạn cũ

Hôm nay tôi trở lại Cali sau mười năm để thăm bạn cũ. Tôi ít đến nơi nầy dù là một snowbird, loài chim tuyết, khi mùa Đông đến thì đi tìm nắng ấm ở phía Nam.