Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected]; [email protected]
Website: http://www.CAmonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân ÐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
(Ghi đến ngày 28 Tháng Tám 2017)

Hoa Hoàng, Philadelphia, PA $100
Thuy T. Huỳnh, Philadelphia, PA $100
Ngọc Bích T. Nguyễn, Quincy, MA $100
Son Mai, Arieta, CA $100
Be Văn Lê, Dothan, AL $100
Quy Ngọc Phạm, Lexington, KY $100
Jackelyn Trang, West Hills, CA $100
Steven Duy Ðỗ, Lansing, MI $100
Ty Nguyễn, Vancouver, WA $100
Kim Trần, c/o Khoa Dong Lê, Davie, FL $100
Bùi Văn Hưng, Greensboro, NC $100
ÔB. Minh Trần, Milwaukie, OR $100
Sương D. Phạm, Centerville, VA $100
Lộc & Diễm Bùi, Columbus, IN $100
Tri Nguyễn, Portland, ME $100
ÔB. Minh Q. Lê, Walnut, CA $100
Quang V. Nguyễn, Philadelphia, PA $100
Lê Phát Hớn, San Jose, CA $100
Thanh P. Ðỗ, Garden City, KS $100
Hòa Trần, Spring, TX $100
Phước Nguyễn, Oakland, CA $100
Dung Cao, San Jose, CA $100
Ngọc Trần, Lowell, MA $100
Ann Ngô, Fullerton, CA $100
Khôi Quốc Nguyễn, Irvine, CA $50
Bích Ðào T. Trịnh, Silver Spring, MD $50
Thủy Lê, Phoenix, AZ $100
Long D. Lê, Phoenix, AZ $50
Hue T Huỳnh, San Jose, CA $60
Nguyễn K. Chiêm, Huntington Beach, CA $60
Ðắc Nguyễn, Litchfield Park, AZ $50
Phan Ngọc Huề, San Jose, CA $50
Ðốc Nguyễn, Canoga Park, CA $50
Sinh Trần, Cleveland, OH $50
Phương Nguyễn, Cary, NC $50
Hanh H. Ðỗ, Salem, OR $50
Anh Trần, Anaheim, CA $50
Giang Châu Trần, Portland, OR $50
Phan Nguyễn, Valley Center, CA $50
Julie B. Lieu/Pod Joann Lieu, Lorton, VA $50
Hai Trương, Harrisburg, PA $50
Ai Ðức & Văn Trần, Irvine, CA $50
Hoan Nguyễn, Westminster, CA $50
Cao Ngọc Diêu, Anaheim, CA $50
Phu Khương, Dallas, GA $50
Bạch Yến Lê, Pleasanton, CA $50
Hùng N. Trần, Franklin, WI $50
Danny Trần, Pittsburg, PA $30
ÔB. Ðoàn Thái Bảo, Pearl City, HI $70
Mỹ Ðức Nguyễn, Chandler, AZ $50
ÔB. Lam Trương, Arlington, TX $50
ÔB. Keith Trần, Long Beach, CA $50
Kim Chi Thị Ðặng, North Hills, CA $50
ÔB. Hoàng Thạch, Worcester, MA $50
ÔB. Mỹ Quang Thái, Santa Ana, CA $50
Cúc Kim Quách, Kent, WA $50
Kelvin Nguyễn, Ewa Beach, HI $50
Tri Ðặng, Anaheim, CA $50
Phước Thị Lê, Ashburn, VA $50
Thiều Lê, Seattle, WA $50
Hưng P. Giáp, Arlington, VA $50
ÔB. Anh Thế Nguyễn, Garden Grove, CA $50
ÔB. Lộc Văn Phạm, Seattle, WA $50
Lê Kim Chi, Garden Grove, CA $50 (Còn tiếp)

Danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ:

Lê Văn Thái, Quảng Nam, SQ:52/877286/B2/CLQ. Cụt 2 chân.
Lương Xuân Dũng, Quảng Nam SQ:54/644270/B2/ÐPQ. Cụt 2 chân.
Mai Văn Cảnh, Quảng Nam, SQ:202008/B2/BÐQ, Mù 2 mắt.
Mai Văn Hiện, Quảng Nam SQ:214340/B1/CLQ. Cụt 2 chân.
Ngô Văn Lãnh, Quảng Ngãi, SQ:74/209186/HS/CLQ. Cụt 2 chân.
Ngô Văn Thân, Quảng Nam, SQ:76/211752/B2 /CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Bảy, Quảng Nam, SQ:168570/NQ, Mù 2 mắt.
Nguyễn Còn, Quảng Nam, SQ:118462/NQ, Mù 2 mắt. Cụt tay.
Nguyễn Cừ, Quảng Nam, SQ:183098/NQ, Cụt 2 chân.
Nguyễn Dương, Quảng Nam, SQ:/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Học, Quảng Ngãi, SQ:191326/NQ, Cụt 2 chân.
Nguyễn Hớn, Quảng Nam, SQ:169631/NQ, Cụt 2 chân.
Nguyễn Lượm, Quảng Nam, SQ:42/571146/B1/ ÐPQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Minh Hùng, Quảng Ngãi SQ:50/402593/HS/CLQ. Cụt hai chân
Nguyễn Ngọc Lý, Quảng Nam, SQ:66/200313/HS/ CLQ. Cụt 2 chân+các ngón tay trái.
Nguyễn Ngọc Tô, Quảng Ngãi, SQ:75/204268/TS/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Nhỏ (Hùng Mù), Quảng Ngãi, SQ:69/151352/HS/ND. Mù 2 mắt, cụt 2 ngón tay phải.
Nguyễn Ninh, Quảng Ngãi, SQ:202860/TS/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Non, Quảng Nam, SQ:183805/NQ. Cụt 2 tay.
Nguyễn Tấn An, Quảng Ngãi, SQ:74/216942/ CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Tấn Viện, Quảng Nam, SQ:70/206965/B2/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Thanh Nhung, Quảng Nam, SQ:182953/HS1/ÐPQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Thiện, Quảng Ngãi, SQ:61/245352/HS1/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn An, Quảng Ngãi, SQ:67/410561/HS/CLQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn Việt, Quảng Ngãi, SQ:190690/B1/NQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Xuân Hòa, Quảng Nam, SQ:56/C04840/NQ. Cụt 2 chân.
Phạm Ðình Chiểu, Quảng Nam, SQ:73/206251/B1/CLQ. Cụt 2 chân. Mù mắt phải.
Phạm Hồng Thái, Quảng Nam, SQ:185209/NQ. Cụt 2 chân.
Phạm Minh Trâm, Quảng Nam, SQ:73/208650/B2/CLQ. Cụt 2 chân. Mắt mờ.
Phạm Mỹ, Quảng Ngãi, SQ:70/201934/B1/CLQ. Cụt 2 chân+tay phải.
Phan Ðình Cần, Quảng Ngãi,SQ:69/208946/B1/CLQ. Cụt 2 chân.
Phan Niên, Quảng Nam, SQ:30/494212/HS/ ÐPQ. Cụt 2 chân.
Phan Thanh Xuân, Quảng Nam, SQ:52/402166/HS, Cụt chân trái + tay trái.
Phan Trọng, Quảng Nam, SQ:71/202912/HS/CLQ. Cụt 2 chân.
Trần Cảnh Nhân, Quảng Nam, SQ:57/880275/B1/ÐPQ. Cụt 2 chân.
Trần Mận, Quảng Nam, SQ:73/202680/B2/CLQ. Cụt 2 chân.
Trần Văn Thảo, Quảng Nam, SQ:74/216270/TU/ÐPQ. Cụt 2 chân.
Trần Văn Thiệt, Quảng Nam, SQ:74/215881/CU/CLQ. Cụt 2 chân.
Trịnh Cho, Quảng Ngãi, SQ:34/118095/TS/ÐPQ. Cụt 2 chân.
Trương Công Quyến, Quảng Nam, Thám Sát Viên /QTín. Mù 2 mắt.
Trương Thanh Dũng, Quảng Nam, SQ:72/209634/HS/CLQ. MDVV loại 3.
Võ Cường, Quảng Ngãi, SQ:45/468627/B1/ÐPQ. Cụt 2 chân.
Võ Văn Sự, Quảng Nam, SQ:57/C00. 242/NQ, Cụt 2 chân.
Ðỗ Sang, Quảng Nam, SQ:55/208951/B1/CLQ. Mù 1 mắt. (Còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Huỳnh Thị Xanh, Khánh Hòa, QP Cố HS1 Trần Danh SQ:54/403.453. Tử trận 15/11/69.
Phan Thị Thu, Bà Rịa, QP Cố B2 Bùi Văn Tường SQ:41b/131.853. Tử trận 09/09/63
Trần Thị Mai, Bình Thuận, QP Cố HS Nguyễn Xuân Ðàn SQ:31/236.712. Tử trận 17/01/69
Nguyễn Thị Nây, Huế, QP Cố TS1 Nguyễn Quang Quế SQ:47/207.613. Tử trận 05/02/68
Trần Thị Bé, Vũng Tàu, QP Cố HS1 Nguyễn Văn Nghé SQ:57/322.871. Tử trận 17/04/72
Lê Hoàng Anh, Vũng Tàu, QP Cố TU BÐQ Lưu Kim Vân SQ:xx/170.845. Tử trận 28/09/65
Nguyễn Thị Tư, Vĩnh Long, QP Cố NQ Ðặng Văn Nghi SQ:NQ/479.355. Tử trận 09/05/71
Dương Thị Lê, Bình Phước, QP Cố ThS1 Hoàng Trọng Phú SQ:44/210.281. Tử trận 26/01/67 (Còn tiếp)

Mời độc giả xem bình luận “TT Mỹ cần là tấm gương đạo đức cho dân chúng”(Phần 1)

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Đầu năm xông đất nhà quan văn cộng sản

Ra khỏi ngục tù cải tạo cộng sản, mỗi người trong hết thảy quý chiến hữu, dĩ nhiên có bản thân người viết, phải chịu tiếp tục lây lất sống cảnh “tù ngoài” một thời gian trước khi ra được hải ngoại.

Làm sao thơ em ngọt?

Những con chim bên thềm/ Đã về cùng nhau hót/ Xuân càng vui vẻ thêm/ Chúng líu lo cho ngọt!

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH ghi đến ngày 11 Tháng Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân và ân nhân ÐNH 'Cám Ơn Anh' Kỳ 11 đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH đến ngày 4 Tháng Hai

Danh sách mạnh thường quân, ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 và thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến 4 Tháng Hai, 2018.

Tổng Cục Chiến tranh Chính Trị, Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Ngành Chiến Tranh Tâm Lý có từ năm 1952 với một ban Tác Động Tinh Thần thành lập tại Bộ Tổng Tham Mưu. Tới giữa năm 1953, ban này mở rộng thành phòng gọi là Phòng Tác Động Tinh Thần

Trại ‘cải tạo Ái Tử’ và mùa Xuân người tù

Có mùa Xuân khóc hận khổ đau nghẹn ngào bao nước mắt của Mậu Thân 1968, với những cái chết đầy rẫy tình cờ của Ất Mão 1975 mất nước, lưu lạc tù đày.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH đến ngày 27 Tháng Giêng

Danh sách mạnh thường quân & ân nhân ĐNH “Cám Ơn Anh” kỳ 11 giúp đỡ cho TPB VNCH

Cuộc tấn công Tòa Ðại Sứ Mỹ-Saigon 1968

Là một phóng viên làm việc cho hãng thông tấn ABC News tại Việt Nam, tôi (phóng viên Don North - ghi chú của người dịch) đã ở đó chứng kiến cuộc Tấn Công Tết 1968 và hầu hết các trận đánh lớn.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH đến ngày 20 Tháng Giêng

Danh sách mạnh thường quân, ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 và thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến 20 Tháng Giêng, 2018.

Một số tiết lộ về cuộc chiến từ tài liệu CIA

Lần đầu tiên trong lịch sử của Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA), ban biên tập của cơ quan cho giải mật hai tập tài liệu quan trọng về liên hệ CIA và Việt Nam.