Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected]; [email protected]
Website: http://www.CAmonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(ghi đến ngày 6 Tháng Mười Một 2017)
Xin xem kỳ tới.

Danh sách ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:

Trang M. Lê, Bowling Green, KY $75
Pho Văn Trương, El Monte, CA $50
Lê Đức Hớn, Jacksonville, FL $1,000
Theresa Nguyễn, Amarillo, TX $1,000
Hội Cao Niên Fort Smith, AR, c/o Thao Văn Lê, $770 (12 người)
GĐ Nhựt Đặng (Phương T. Hà), Spring, TX $700
Công Lạc T. Huỳnh, Fairfax, VA $600
Chi Lệ Nguyễn, Seattle, WA $600
Tuấn Nguyễn (K15TĐ), San Diego, CA $500
Ortega Therapy Day Spa Inc., San Juan Capistrano, CA $500
Quy Thị Chiêm, Highland, CA $400
Truc & Janine Lê, San Diego, CA $300
Ms. Tuyết T. Đinh, Gilbert, AZ $300
Phan Hồ & Nhan Phi Mạc, Santa Clarita, CA $300
Hâu Phan & Thanh Tâm Lê, Auburn, WA $300
Âu Đức Thọ, Jackson Heights, NY $300
Cam Tạ & Long Đinh, Fremont, CA $300
My Trinh T. Nguyễn, Norwark, CA $300
Trung Huỳnh Phạm, Tacoma, WA $200
Peter L. Seiler & Yung M. Griffin, Palo Alto, CA $200
Khang V. Lê, Aliso Viejo, CA $200
Hữu Văn Nguyễn, Tulsa, OK $200
Khanh Nguyễn, Lincolnwood, IL $200
Tri Minh Nguyễn, Fort Worth, TX $200
Thang Võ, Louisville, KY $200
Anh Đào Thị Từ, Lawrenceville, GA $200
Quan M. Trần, Lake Park, FL $200
Tho & Be Trần, San Diego, CA $200
Teresa O. Nguyễn, Falls Church, VA $200
Thạch Ngọc Nguyễn, Burke, VA $100
Tim Trương, Wyoming, MI $150
Hung T. Vũ, Gilroy, CA $100 (Còn tiếp)

Danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Viết, Saigon, SQ:48/279768/B1/ĐPQ. Cụt hai chân.
Trần Văn Châu, Saigon, SQ:48/439262/HS/ĐPQ. Mù 2 mắt, cụt tay trái.
Nguyễn Văn Chức, Saigon, SQ:63/112764/Đ.úy/CLQ. Liệt hai chân.
Nguyễn Văn Đổng, Saigon 8 2229 6982, SQ:65/119383/TU/CLQ. Mù hai mắt.
Vũ Thế Hùng, Saigon, SQ:74/509448/B2/CLQ. Cụt chân trái. Mất nhiều ngón tay.
Lương Văn Ân, Saigon, SQ:41/709944/HS1/ĐPQ. Cụt 2 chân, gẩy tay trái.
Nguyễn Văn Trung, Saigon, SQ:56/698690/B2/ĐPQ. Cụt hai chân.
Lê Văn Năm, Saigon, SQ:40/186532/HS/ĐPQ. Cụt tay trái, các ngón tay phải.
Châu Kim Hằng, Saigon, SQ:71/110740/HS1/CLQ. Cụt hai chân.
Phạm Văn Chính, Saigon, SQ:160489/CU/CLQ. Cụt hai chân.
Thạch Pho, Saigon, SQ:68/155932/HS/CLQ. Bị thương cột sống, vai,
Phạm Văn Bằng, Saigon, SQ:56/E02260/NQ. Cụt hai chân.
An Văn Châu, Saigon, SQ:67/813442/TS/CLQ. Cụt chân trái, phải.
Hồng Văn Châu, Saigon, SQ:69/123186/B1/CLQ. Mù hai mắt,
Nguyễn Thới Bộ, Saigon, SQ:71/138821/B2/TQLC. Liệt hai chân.
Nguyễn Văn Nức, Saigon, SQ:60/160166/ThS/CLQ. Mù 2 mắt, liệt toàn thân,
Nguyễn Văn Dửng, Saigon, SQ:75/147433/B2/CLQ. Cụt chân phải. Mù mắt phải.
Trần Quang Tuyến, Saigon, SQ:69/140762/HS/TQLC. Cụt hai chân.
Nguyễn Công Bốn, Saigon, SQ:73/200385/HS/CLQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Công Sanh, Saigon, SQ:47/905043/B1/ĐPQ. Cụt chân trái. Mù mắt trái.
Phan Thời, Saigon, SQ:61/100820/HIS/CLQ. Cụt chân trái, ngón tay trái.
Trương Công Tấn, Saigon, SQ:63/601403/ĐU/KQ. Liệt hai chân.
Lê Tấn Tùng, Saigon, SQ:73/212417/CU/CLQ. Mù hai mắt.
Hồ Luân, Saigon, SQ:135652/NQ. Cụt hai chân.
Hà Quốc Tuấn, Saigon, SQ:72/139110/TU/CLQ. Mù 2 mắt,
Trần Huỳnh Anh, Saigon, SQ:74/131548/HS/CLQ. Mù mắt trái. phải.
Nguyễn Hữu, Saigon, SQ:55/755763/B1/ĐPQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Cầm, Saigon, SQ:76/103047/B1/CLQ. Cụt chân trái. Gẩy tay phải.
Đỗ Quang Vinh, Saigon SQ:66/101645/TS1/CLQ. Gẩy, liệt hai chân.
Hồ Văn Kiêm, Saigon, SQ:46/351929/HS/ĐPQ. Cụt chân trái. Cụt 2 ngón tay trái.
Lê Văn Vinh, Saigon, SQ:71/133957/CLQ. Liệt hai chân.
Phan Văn Chinh, Saigon, SQ:74/131511/HS/CLQ. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Thiệt, Saigon, SQ:333294/NQ. Cụt tay trái +3 ngón tay phải.
Nguyễn Được Quyền, Saigon, SQ:44/151050/ĐU/ĐPQ. Liệt bán thân.
Nguyễn Hoàng Sơn, Saigon, SQ:71/103764/HS/BĐQ. Mù hai mắt.
Trương Thanh, Saigon, SQ:70/135698/B2/BĐQ. Cụt chân trái. Gẩy chân phải.
Phạm Hiền, Saigon, SQ:49/593348/B2/ĐPQ. Cụt hai chân.
Lương Văn Tơ, Saigon, SQ:65/147761/B1/CLQ. Cụt chân phải. Gẩy chân trái.
Nguyễn Văn Nhu, Saigon, SQ:68/102407/B2/TQLC. Cụt hai chân.
Nguyễn Văn Ảnh, Saigon, SQ:70/145754/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Nguyện, Saigon, SQ:75/110920/B2/CLQ. Cụt hai chân.
Hồng Văn Năm, Saigon, SQ:69/125297/B2/CLQ. Cụt hai tay,
Hoàng Văn An, Saigon, SQ:64/159560/TS/CLQ. Cụt chân trái + gẩy chân phải.
Võ Thành Tâm, Saigon, SQ:69/143069/TS/BĐQ. Cụt 2 chân.
Nguyễn Văn Tẩm, Saigon, SQ:49/519239/HS/CLQ. Mù 2 mắt.
Vũ Văn Nuôi, Saigon, SQ:70/500480/B2/BĐQ. Cụt hai chân.
Ngô Khương Ninh, Saigon, SQ:70/126116/B1/CLQ. Mù 2 mắt.
Trần Bá Thành, Saigon, SQ:70/153404/HS/TĐ3ND. Bị thương hàm mặt.
Nguyễn Văn Trí, Saigon, SQ:65/120489/B2/CLQ. Gẩy cánh tay trái.
Lê Thành Nam, Saigon, SQ:62/413732/B1/CLQ. Gẩy xương đùi trái.
Tạ Tô, Saigon, SQ:68/159250/B2/CLQ. Gẩy tay phải.
Nguyễn Văn Phụng, Saigon, SQ:59/166075/B2/CLQ. Bị thương đầu gối phải.
Trần Hoà Hiệp, Saigon, SQ:71/511152/B2/ND. Gẩy chân phải.
Võ Thành Long, Saigon, SQ:66/400882/TrU/ĐPQ. Bị thương 2 tai.
Nguyễn Văn Chiến, Saigon, SQ:69/157155/HS/CLQ. Gẩy chân.
Lý Trường Nhan, Saigon, SQ:64/143661/CU/CLQ. Gẩy cánh tay trái.
Trần Minh Sơn, Saigon, SQ:72/151414/CU/TQLC. Liệt chân trái.
Trần Văn Châu,Saigon, SQ:61/114987/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Cao Văn Hinh, Saigon, SQ:47/230973/HS. Cụt chân phải. (Còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Dương Thị Lê, Bình Phước, QP Cố Th.S1 Hoàng Trọng Phú SQ:44/210.281. Tử 26/01/67.
Huỳnh Thị Tốt, Trà Vinh, QP Cố NQ Phạm Văn Hoàng SQ:NQ/428.764. Tử 10/12/70.
Hồ Thị Nở, Vũng Tàu, QP Cố B2 Phan Anh SQ:35b/264.888. Tử 22/05/67.
Trần Thị Sơn, Quảng Nam, QP Cố NQ Nguyễn Hồng Ân SQ:NQ/183.653. Tử 04/12/74.
Lê Thị Hai, Bình Dương, QP Cố TS Vương Văn Phừng SQ:46/338.683. Tử 30/04/72.
Phan Thị Sọc, Quảng Nam, QP Cố HS Dương Châu SQ:Xx/328.565. Tử 07/07/70.
Nguyễn Thị Thiệt, Đà Nẵng, QP Cố NQ Nguyễn Huấn SQ:NQ/113.159. Tử 20/05/74.
Lê Thị Đẹt, Khánh Hoà, QP Cố TS Trần Nghĩa SQ:39/077.562. Tử 01/01/68.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Góc nhìn của người lính cũ: Bốn mươi năm mới được phép nhìn lại!

Tuần lễ vừa qua, báo chí trong nước đột nhiên thi nhau viết về cuộc chiến tranh biên giới với Tầu Cộng vào ngày 17 Tháng Hai, năm 1979...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 17 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Ý Xuân của tuổi già tị nạn (Kỳ II)

Thế hệ trẻ kế tiếp ấy là ai. Họ là những tuổi trẻ sanh trưởng ở hải ngoại. Họ là con em theo cha mẹ nhập cư vào Hoa Kỳ qua vượt biên, vượt biển, bảo lãnh, H.O.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ & danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Tôi đi thăm chồng ‘cải tạo’

Vâng, chúng tôi nghiễm nhiên nhận chồng chúng tôi là “các ông cải tạo” như người miền Nam vẫn kêu với tấm tình trân quý, để phân biệt với những người tù hình sự.

Sinh nhật tàn binh

Sinh nhật mình chờ một tiếng Vui/ Bạn xa có nói cuối chân trời/ Theo sau tiếng nói mây ào tới/ Màu áo treillis bạc phếch rồi...

Tết trong ngục tù Cộng Sản

Tết là ngày trọng đại mang nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tết gợi lên những vui tươi đầm ấm nhất của tình gia đình, thân tộc và bạn bè. Những với người tù chính trị Tết mất hết cả ý nghĩa trên.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Hai, 2019

Danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hội & TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Góc nhìn của người lính cũ: Ý Xuân trong tuổi già tị nạn

Tuổi già thường ít nhìn về tương lai mà hay lui về quá khứ. Bởi tương lai của tuổi già là những gì ngắn ngủi, mất hăng say, thiếu hẳn cái nhiệt tình, cái khả năng cả về trí tuệ lẫn công sức.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 27 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 27 Tháng Giêng, 2019.