Cư dân Westminters nói về bầu cử: “Điều gì cũng có thể xảy ra”

Chị Lan Phương Phạm, cư dân ở thành phố Westminster, đi bỏ phiếu ở trường McGavin Intermediate. Chị Lan cho biết kết quả năm nay sẽ có nhiều bất ngờ và điều gì cũng có thể xảy ra.