Ngày bầu cử: cử tri Mỹ chọn giữa ông Trump và bà Clinton

Sau gần hai năm với cuộc vận động tranh cử nhiều tranh cãi gay gắt và giận dữ, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống thứ 45 của mình, để đưa bà Clinton thành vị nữ tổng tư lệnh đầu tiên, hay chọn tỉ phú Donald Trump