Ông Trump dẫn trước bà Clinton 32-25 ở New Hampshire trong cuộc bỏ phiếu sau nửa đêm

Thứ Ba ngày 8 tháng 11, vào lúc ngay sau nửa đêm Thứ Hai, sự chú ý đổ dồn vào ba thị trấn ở vùng thôn quê New Hampshire