Sát ngày bầu cử, ông Trump nhắc “hy vọng sau cùng”, bà Clinton kêu gọi “lúc suy nghiệm”

Trong khi có các nỗ lực vận động tranh cử sau cùng hôm Chủ Nhật, ứng cử viên đại diện đảng Cộng Hòa Donald Trump nói rằng ông là “hy vọng sau cùng” để cứu lấy nước Mỹ, trong khi đại diện đảng Dân Chủ Hillary Clinton cho hay nay đã đến lúc suy nghiệm để có quyết định hợp lý.