Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Ba, 2019

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107, EIN: 26-4499-492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
Email: [email protected]
Website: www.camonanhtb.com, www.1giadinh1thuongphebinh.net

Mạnh Thường Quân:

Ô.B. Nguyễn T Neaf, Anaheim, CA $200
Ô.B. Nguyễn Thanh Hoàn, Silver Spring, MD $200
Ô.B. Đỗ Nguyễn Thu Dịệp & Nguyễn Vy, Corona, CA $200
Ô.B. Vunam Russell, Houston, TX $200
Network for Good, Washington, DC $272.93,
Ô.B. Nguyễn T Tường, Apex, NC $300
Ô.B. Ngô P Ty, Garden Grove, CA $500
Ô.B. Trần Xuân Mai, Baton Rouge, LA $2,000
Trịnh Bang Trang, Bristow, VA $10
Ô.B. Bùi Huy Chương, Westminster, CA $20
Châu Kiều Phụng Kara, Discovery Bay, CA $50
Ô.B. Huỳnh Văn Minh, Surprise, AZ $50
Võ Nhã, Santa Ana, CA $50
Vương Văn Ninh, Blaine, MN $50
Bà Đặng Kimberly, Alhambra, CA $50
Ô.B. Hoàng Văn Hòa, Philadelphia, PA $100
Ô.B. Nguyễn Phước Can, San José, CA $100
Bà Đỗ Thị Thiên Hương, Westminster, CA $100
Ô. Nguyễn V Quả, Merillville, IN $100
Bà Hoàng Trần Jennifer, Westminster, CA $100
Ô.B. Trần Đông, Forest Park, GA $100 (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Nguyễn Văn Bảy, Sài Gòn, 73/139264/CLQ. Cụt 1/2 tay trái.
Nguyễn Văn Tá, Sài Gòn, SQ:63/104150/CLQ. Cụt chăn trái.
Nguyễn Mẫn, Sài Gòn, SQ:63/102976/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thành, Sài Gòn, SQ:137710/CLQ. Cụt chân trái.
Phan Thanh Châu, Sài Gòn, SQ:67/600458/KQ. Cụt chân phải.
Hứa Văn Hoàng, Sài Gòn, SQ:75/109835 TQLC. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Minh, Sài Gòn, SQ:75/142310/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trương Ngọc Anh, Sài Gòn, SQ:72/127394/ThS/ND. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quảng, Sài Gòn, SQ:55/507023/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hải, Sài Gòn, SQ:67/806551/HS/ĐPQ. Cụt 1/3 tay trái. Cụt ngón trỏ phải.
Nguyễn Văn Lai, Sài Gòn, SQ:62/137509/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Út, Sài Gòn, SQ:72/119378/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Mạnh, Sài Gòn, SQ:340674/BKQ Cụt chân trái.
Lê Văn Dở, Sài Gòn, SQ:62/130849/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Văn Cho, Sài Gòn, SQ:73/119017/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Phú, Sài Gòn, SQ:71/144613/TU/ND. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Lượm, Sài Gòn, SQ:68A/166.868 TQLC. Bị thương ở ngực.
Phan Văn Hoằng, Sài Gòn, SQ:76/122325/ND. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Minh, Sài Gòn, SQ:74/146084/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Minh Châu, Sài Gòn, SQ:74/153976/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Đỗ Văn Nốt, Sài Gòn, SQ:61/112093/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Lâm Hữu Tánh, Sài Gòn, SQ:72/154524/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Trung Tâm, Sài Gòn, SQ:72/126634/B1/ND. Cụt chân trái.
Đặng Văn Trước, Sài Gòn, SQ:55/782334/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Lý Văn Tro, Sài Gòn, SQ:74/143248/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Nớ, Sài Gòn, SQ:xxxxxx/Biệt kích. Cụt chân phải.
Trần Văn Phan, Sài Gòn, SQ:53/770799/ĐPQ. Cụt chân trái.
Đoàn Văn Thọ, Sài Gòn, SQ:165125/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thành, Sài Gòn, SQ:68/138798/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Chính, Sài Gòn, SQ:71/558364/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Kim, Sài Gòn, SQ:73/205098/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Đường, Sài Gòn, SQ:44/189228/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Ngọc Hậu, Sài Gòn, SQ:76/120508/B2/BĐQ Cụt chân trái.
Chung Hưng, Sài Gòn, SQ:52/778616/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Ngọc Sơn, Sài Gòn, SQ:74/147823/CU/ĐPQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Bỉnh Quy, Sài Gòn, SQ:60/154619/TS/CLQ. Liệt tay phải.
Đoàn Quang Khuyên, Sài Gòn, SQ:66/112955/TS1/CLQ. Cụt chân phải, gãy tay trái.
Trần Phước Lộc, Sài Gòn, SQ:147531/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Phi, Sài Gòn, SQ:68/127610/TS/CLQ. Gãy hai chân..
Phan Văn Tánh, Sài Gòn, SQ:348785/NQ. Cụt chân phải.
Bùi Quang Vinh, Sài Gòn, SQ:66/160023/B2/CLQ. Liệt 2 chân. Bị thương ở lưng.
Lê Nhung, Sài Gòn, SQ:73/203939/HS/BĐQ. Cụt bàn chân phải.
Vũ Đình Phán, Sài Gòn, SQ:64/146150/HS/ĐPQ. MDVV loại 1.
Trương Văn Tư, Sài Gòn, SQ:75/135548/CLQ. Cụt chân trái.
Đặng Văn Kiểu, Sài Gòn, SQ:69/129820/B2/ND. Cụt chân phải.
Nguyễn Thanh Tùng, Sài Gòn, SQ:74/146967. Cụt tay phải.
Chung Văn Qưới, Sài Gòn, SQ:73/109425/B2/TQLC. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Hiệp, Sài Gòn, SQ:74/431094/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lữ Thanh Vinh-Charle, Sài Gòn, SQ:55/782339/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lý Tiền, Sài Gòn, SQ:74/154215CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bảy, Sài Gòn, 73/139264/CLQ. Cụt 1/2 cánh tay trái.
Nguyễn Văn Tá, Sài Gòn, SQ:63/104150/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Mẫn, Sài Gòn, SQ:63/102976/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thành, Sài Gòn, SQ:137710. Cụt chân trái.
Phan Thanh Châu, Sài Gòn, SQ:67/600458/KQ. Cụt chân phải.
Hứa Văn Hoàng, Sài Gòn, SQ:75/109835 TQLC. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Minh, Sài Gòn, SQ:75/142310/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trương Ngọc Anh, Sài Gòn, SQ:72/127394/ThS/ND. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quảng, Sài Gòn, SQ: 55/507023/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hải, Sài Gòn, SQ:67/806551/HS/ĐPQ. Cụt tay trái, cụt ngón trỏ phải.
Nguyễn Văn Lai, Sài Gòn, SQ:62/137509/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Út, Sài Gòn, SQ:72/119378/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Mạnh, Sài Gòn, SQ:340674/BKQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Dở, Sài Gòn, SQ62/130849/CLQ. Cụt chân trái. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Cái nón sắt của người lính VNCH

Cái nón sắt đề cập trong bài hát này chính là cái nón sắt được trang bị cho người lính VNCH trong nhu cầu bảo vệ sinh mạng ngoài mặt trận.

Góc nhìn của người lính cũ: Việt Nam với Thượng Đỉnh Mỹ-Bắc Hàn

Chính quyền Việt Nam cũng khôn lanh lắm. Bám ngay cơ hội này để quảng cáo cho sự phát triển kinh tế của mình qua những khu phố ở Hà Nội...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Ba, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 3 Tháng Ba, 2019.

Tâm thư của bà quả phụ Trung Tá Lê Văn Ngôn

Tôi, quả phụ của Trung Tá Lê Văn Ngôn - tốt nghiệp Khóa 21 trường Võ Bị Ðà Lạt, có bài trần tình trong bức tâm thư trên báo Người Việt. 

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 24 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 24 Tháng Hai, 2019.

Người lính miền Nam

Tướng Lê Minh Đảo, cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh, có lần nói: “Nếu có kiếp sau, xin được tiếp tục làm người Lính Việt Nam Cộng Hòa.”

Bài học thứ hai cho Việt Nam có thể là từ Biển Đông

Ngày 17 Tháng Hai, 1979, quân đội “anh em” Trung Cộng đã kéo 600,000 quân theo lệnh của Đặng Tiểu Bình dạy cho Việt Nam một bài học.

Có gì đâu – thơ Quan Dương

Giả dụ giờ này anh còn kẹt lại Việt Nam/ Thì cũng chỉ là tên cù bơ cù bất/ Thành thử xứ người làm nghề đổ rác

Tôi đi lính

Những anh đã từng học qua khóa huấn luyện Sinh Viên Học Ðường thì họ có kinh nghiệm hơn bọn lính mới tò te chúng tôi. Tuy nhiên rồi đâu cũng vào đấy cả.

Góc nhìn của người lính cũ: Bốn mươi năm mới được phép nhìn lại!

Tuần lễ vừa qua, báo chí trong nước đột nhiên thi nhau viết về cuộc chiến tranh biên giới với Tầu Cộng vào ngày 17 Tháng Hai, năm 1979...